In de 2e helft van juni heeft gemeentepersoneel de 2e grasmaaironde van de Dilbeekse voetwegen uitgevoerd. Prima nu om langs de talrijke trage wegen te wandelen. Enkele die toch vergeten waren werden gesignaleerd aan openbareruimte@dilbeek.be. Mocht je de 2e week van juli toch nog een ongemaaide voetweg tegenkomen: mail naar openbareruimte@dilbeek.be (met concrete ligging).

AFSCHAFFING voetweg DIL102 Cluyzenweg en verlegging DIL099

Tegen de wil van het schepencollege en vele burgers: dossier met positief advies door naar provincie

Gemeenteraad van 23 mei 2017:

Het schepencollege stelt een NEGATIEF advies voor in agendapunt 33 en motiveert dit. De 29 bezwaarschriften met 549 handtekeningen zijn overwegend gegrond. Er zijn negatieve adviezen van gemeentediensten, Agentschap Natuur en Bos, Milieuraad, Cultuurraad (die 130 verenigingen vertegenwoordigt).
Bij een negatief advies van de gemeenteraad is het dossier afgehandeld en blijven de voetwegen ongewijzigd.

Fractrieleider Luc Deleu dient namens Open-VLD weer een amendement in: alle bezwaren ongegrond. Wil POSITIEF advies voor afschaffing en verlegging.

Met 17 JA-stemmen voor een positief advies en 16 NEEN-stemmen moet het dossier door naar de provincie.
Meer details

Opnieuw schending van het onpartijdigheidsbeginsel?

In 2016 werd Luc Deleu reeds terechtgewezen door de gouverneur, en werd het vorig onderzoek geschorst, omdat hij verkeerdelijk stelde dat elk particuliere aanvraag naar de gemeenteraad moet gaan en de indruk wekte dat de gemeenteraad na een openbaar onderzoek steeds positief zal adviseren.
Hij volhardt in deze boosheid.

Luc Deleu letterlijk op de gemeenteraad van 23 mei 2017:
Bekijk en beluister dit Youtube-fragment van deze gemeenteraad:
'Principieel zeggen wij dat het eigenlijk de bevoegdheid is van de bestendige deputatie en dat de gemeente een adviserende functie heeft. Het gebeurt zeer weinig dat de gemeente als dusdanig of het college een negatief advies geeft. Ik heb alle argumenten van de tegenstanders op een rijtje gezet. Ik heb in mijn toelichtende nota van het amendement punt per punt de bezwaren proberen te weerleggen. Men kan er eindeloos over discuteren, iedereen denkt daarin zijn gelijk te hebben of zijn gelijk te halen. Het komt er op neer dat wij vragen dat de gemeenteraad een positief advies zou geven voor het aanvragend dossier tot de gedeeltelijke verlegging en dat conform de wet binnen de 15 dagen overmaakt aan de bestendige deputatie en het is dan aan de bestendige deputatie om te oordelen wie er gelijk heeft en wie HET GROTE GELIJK uiteindelijk zal halen.'

Reeds 2x weerlegd door de gouverneur. Lees verder...

Voorbije wandeling: zondag 9 april 2017 -10,4 km
Trage wegen in Schepdaal, van 't hoogste tot het laagste.

Het traject in detail
Fotoreportage