4 routes starten aan Recreatiecentrum Itterbeek - bewegwijzerd tot eind maart 2021.
Dilbeek op WandelDilbeek op Wandel Kaart met de trajecten.
Meer info over o.a. extraatjes voor de kleinste wandelaars.
TIP: je kan eender waar starten langs het parcours.
Elke route vertrekt in een andere richting, dus meerdere voor- of namiddagen wandelplezier.
Stevige stappers kunnen 2 of 3 tochten combineren.
Een samenwerking tussen de Dilbeekse Sportdienst en Trage Wegen Dilbeek.

DIL158 Kiekenweg was dichtgegroeid. Sinds eind oktober 2020 terug toegankelijk.
Mei 2020 - aanpassing december 2020. Foto links november 2019, foto rechts december 2020. voetweg voetweg
smileyWas sinds de zomer 2019 niet meer toegankelijk: geen maaibeurten meer door de gemeente, overwoekerd door braamstruiken, niet gesnoeide haag van aangelanden, scheefgezakte betonnen palen, bouwmateriaal op de voetweg en geparkeerde auto's ervoor.
Een eerste klacht van Trage Wegen Dilbeek in augustus 2019 en herinneringen in november 2019 en mei 2020 bleven zonder gevolg. Een ingebrekestelling begin oktober 2020 leidde wel tot resultaat: sinds begin november is deze trage weg terug toegankelijk, in december werd de ondergornd nog beter geffend.
Vanaf 19 december is deze trage weg onderdeel van de blauwe route van Dilbeek op Wandel - Wintereditie.
DIL158 details

langs trage wegen

Hugo, voorzitter van Trage Wegen Dilbeek, is na de 1e coronagolf van thuis te voet vertrokken in 13 dagetappes van Dilbeek via Halle, Floreffe, Dinant, Marche tot Bomal/Ourthe. Stevige wandelingen van 24 tot 28km langs een origineel zelf uitgestippeld traject, telkens van treinhalte tot treinhalte, minstens 65% onverharde trage wegen.
Je vindt op Langs Trage Wegen door België van elke etappe praktische info, traject op kaart, over te zetten naar GPX, en 30 foto's.
Een uitdaging voor sportieve wandelaars om zelf 1 of meerdere van deze mooie ontdekkingstochten te volgen en voor wie zo'n afstanden te veel zijn via de fotoreportages te genieten van al het moois dat België te bieden heeft langs trage wegen.
Inmiddels is een 2e traject al goed gevorderd: van Dilbeek via Meise en Eppegem, de Dijlestreek en het Hageland naar Diest in 9 etappes, gaat nadien nog verder richting Genk, Tongeren....
Een 3e en 4e reeks tochten van Dilbeek naar het westen volgen nadien.
Ontdek en geniet op Langs Trage Wegen door België

Belpop Bonanza Dilbeek
voetwegTocht langs 11 unieke stukjes Belpop-geschiedenis in Dilbeek.
Belpop Bonanza: 1 fiets- en 2 wandelroutes: details en plannen.

Een samenwerking tussen Belpop Bonanza, Toerisme Dilbeek en Trage Wegen Dilbeek.
De wandel- en fietstrajecten zijn uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek, de wandelroutes verbinden de 11 locaties langs zo vele mogelijk trage wegen.
De oostelijke wandeling (12,6 km - verkorting 10km) loopt o.a. langs de nieuwe paden in de Wolfsputten.
De westelijke wandeling (9,2km) volgt een golvend parcours tussen Sint-Anna-Pede, Sint-Gertrudis-Pede en Schepdaal.
De gemeente Dilbeek zorgde voor een tijdelijke bewegwijzering van de wandelroutes.

Deze wandelingen al gedaan?
Hier vind je meer dan 10 door Trage Wegen Dilbeek uitgestippelde (maar niet bewegwijzerde) wandelroutes tussen 5 en 9 km en 6 van meer dan 12 km.
voetweg

En hier vind je de trajecten en fotoreportages van 10tallen eerder door Trage Wegen Dilbeek begeleide wandelingen, in of vertrekkend in Dilbeek, sommige daarbuiten.
Inspiratie genoeg voor jouw kleine bubbel-wandeling?

Nieuwe trage weg tusen Wolfsputten en Renbaanwijk
Juni 2020
voetweg
In het kader van het in 2018 goedgekeurde beheersplan Wolfsputten werd eind 2018 ten westen van de fruitplantage een grasweg opengesteld, die toen nog doodliep.
Begin juni 2020 werd de noordelijke verbinding met de Renbaanwijk gerealiseerd door het bos en met een nieuwe brug over de beek.
DIL084C detailssmiley

Mooiste trage weg in de Wolfsputten NIET MEER TOEGANKELIJK sinds midden juni 2020

Juni 2020 voetweg

Het in 20 februari 2018 goedgekeurde natuurbeheersplan en bijhorende toegankelijkheidsregeling voorzag dat deze trage weg niet meer toegankelijk zou zijn ter bescherming van de hoge natuurwaarde.
Er werd hiermee gewacht tot de nieuwe voetweg aan de oostkant van de Wolfsputten, naast de fruitplantage, volledig gerealiseerd is.

Trage Wegen Dilbeek heeft tijdens het openbaar onderzoek in 2017 hiertegen bezwaar ingediend, ...lees verdersmiley

SUK22C - Kerkweg in Sint-Ulriks-Kapelle. Kies je rood of geel?
Mei 2020
voetweg De eigenaar van de percelen waarover voetwegen SUK22C en SUK36B in 't rood loopt, heeft een aanvraag ingediend om deze te verplaatsen volgens de gele lijnen.
Overeenkomstig het decreet gemeentewegen (in voege sinds 1 september 2019) mag niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Het is aan de gemeente om te oordelen of een verplaatsing verantwoord is in het algemeen belang, en al dan niet de wijzigingsprocedure wordt opgestart.

Het college van burgemeester en schepenen wenst eerst, overeenkomstig dat decreet, een gemeentelijk beleidskader op te stellen. Dit omvat een visie en operationele beleidskeuzes voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gemeentelijk wegennet. Het omvat minstens ook een afwegingskader voor wijzigingen aan het netwerk van gemeentewegen.

De aangelande heeft het zuidelijk en westelijk gedeelte van het nieuwe gewenste tracé al aangelegd, én heeft het officieel tracé toegankelijk gelaten, zij het middels een paar klaphekken.
Zolang deze klaphekken vlot te openen zijn is dit ok. Je kiest zelf of je het oude of nieuwe tracé gebruikt.
SUK22C details en meer foto's nu en voorheen.

Meer Nieuw, beter, slechter, anders in 2020 met Dilbeekse trage wegen

14 trage wegen-wandellussen in Zemst

Mei 2020.
VVV Toerisme Zemst vzw, de gemeente Zemst en de werkgroep Trage Wegen van Zemst ontwikkelden 14 wandellussen, samen een volledig netwerk van bijna 100km. Het percentage trage weg varieert tussen 46 en 98 %. De lussen zijn niet bewegwijzerd, maar op verschillende plaatsen staan overzichtsborden, de trage wegen hebben gele naamborden, duidelijke kaarten en gpx-bestanden zijn te vinden op de website van Toerisme Zemst

SUK22B - Brusselweg in Sint-Ulriks-Kapelle. Beste aangelande: je haag grondig snoeien! Voetweg terug naar 1,65m breedte!
Mei 2020
voetweg
Deze trage weg, westelijk van de Lumbeekstraat evenwijdig met de Brusselstraat, is gedurende een 100tal meter veel te smal, doordat een aangelande ten noorden ervan al jaren nalaat z'n haag voldoende te snoeien.
smileyOp 31 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar wonenenondernemen@dilbeek.be met verzoek de aangelande aan te manen om deze haag ZEER GRONDIG te snoeien, zodat de wettelijke breedte van de voetweg terug toegankelijk is
We rekenen op spoedig resultaat.
SUK22B details

SPD47D - Wambeekweg in het westen van Schepdaal. Draad mag hier niet hangen!
Mei 2020
voetweg
Deze trage weg is een mooie verbinding tussen Goudveerdegem en Wambeek. Een kleine 100m werd door een landbouwer begion mei omgeploegd/bewerkt. Nadien maakten gebruikers er terug een spoor, nogal ver van de rand. Blijkbaar niet naar de zin van de landbouwer: hij hing er prompt een draad over de voetweg.
smiley Op 27 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar openbareruimte@dilbeek.be opdat maatregelen genomen worden en afspraken met de landbouwer: draadafsluiting verwijderen en traject van 1,65m breedte te respecteren. We rekenen op positief resultaat.
SPD47D details

ITT45 - Kerselaaerveldweg in Sint-Anna-Pede is WEL toegankelijk voor fietsers/mountainbikers.
Mei 2020
voetweg
Op 2 plaatsen langs deze trage weg tussen de Ijsbergstraat en het Pedeviaduct heeft een aangelande verbodsborden voor fietsers geplaatst. Die is daar NIET BEVOEGD voor!
smiley Op 26 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar wonenenondernemen@dilbeek.be met verzoek deze verbodsborden weg te halen en aangelande te wijzen op de wetgeving.
Alle voetwegen zijn toegankelijk voor fietsers, tenzij dit via een verbodsbord is aangegeven - een verbodsbord geplaatst door de bevoegde instanties en op basis van een besluit van de gemeenteraad.
In bos/natuurgebieden kan dit ook door een andere bevoegde instantie, zoals Agentschap Natuur en Bos of Natuurpunt in het kader van een bosbeheerplan met toegankelijkheidsregeling (die dan ook dient goedgekeurd door de gemeenteraad), zoals het geval is in het grootste deel van de Wolfsputten.
ITT45 details

DIL134 - De Greefskerkweg: van 1,65m naar 0,50m door alsmaar breder wordende haag - terug naar 1,65m?
Mei 2020voetwegFoto links = mei 2020.
Foto rechts = maart 2008.
voetwegDe aangelande ten oosten van deze voetweg laat al jaren zijn haag alsmaar breder worden. Wordt maar heel oppervlakkig gesnoeid, zodat er momenteel nog amper een 50-tal centimeter van de voetweg overblijft.
smileyOp 4 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar openbareruimte@dilbeek.be met verzoek de aangelande aan te manen om deze haag ZEER GRONDIG te snoeien, zodat de wettelijke breedte van de voetweg terug toegankelijk is
Dadelijk respons dat dit doorgestuurd is naar wonenenondernemen@dilbeek.be. Blijkbaar is die dienst bevoegd wanneer een aangelande moet aangemaand worden zijn haag te snoeien.
We rekenen op spoedig resultaat.
DIL134 details

Meer Nieuw, beter, slechter, anders in 2020 met Dilbeekse trage wegen

Corona - kom even uit je kot langs trage wegen - 5e en laatste week - 17 - 23 mei 2020

Gedurende 5 weken zetten we 6 trage wegen in de kijker, verspreid over Dilbeek. Daar is er voor elke Dilbekenaar minstens 1 bij op wandelafstand van thuis.
JE OPDRACHT: stap er heen via zo veel mogelijk trage wegen, en terug via andere trage wegen. Wellicht doe je leuke ontdekkingen?
Natuurlijk de Corona-regels respecteren en geen afval achterlaten!

Ontdek hier de 6 trage wegen van week 5 voetweg voetweg voetweg voetweg voetweg voetweg

Ontdek hier de 6 trage wegen van week 4.
Ontdek hier de 6 trage wegen van week 3.
Ontdek hier de 6 trage wegen van week 2.
Ontdek hier de 6 trage wegen van week 1.

Corona - kom even uit je kot langs trage wegen - week 4 - 9 - 16 mei 2020

Elke week zetten we 6 trage wegen in de kijker, verspreid over Dilbeek. Daar is er voor elke Dilbekenaar minstens 1 bij op wandelafstand van thuis.
JE OPDRACHT: stap er heen via zo veel mogelijk trage wegen, en terug via andere trage wegen. Wellicht doe je leuke ontdekkingen?
Natuurlijk de Corona-regels respecteren en geen afval achterlaten!

Ontdek hier de 6 trage wegen van week 4. voetweg voetweg voetweg voetweg voetweg voetweg

Ontdek hier de 6 trage wegen van week 3.
Ontdek hier de 6 trage wegen van week 2.
Ontdek hier de 6 trage wegen van week 1.

VERNIEUWDE inventaris Dilbeekse trage wegen
Een eerste inventaris werd gemaakt in de periode 2008-2012.
Voorjaar 2020 gebeurde een grote OPFRISSING. Alles aangepast aan de wijzigingen van de voorbije jaren, veel nieuwe foto's. Bij heel wat trage wegen krijg je een fotovergelijking tussen vroeger en nu..
Naar de inventaris.

12 door Trage Wegen Dilbeek uitgestippelde wandelingen van 5 tot 8 km... vind je hier en een aantal van 12 km en meer.
Hier vind je fotoreportages en de routekaart van alle eerder door Trage Wegen Dilbeek begeleide wandelingen - telkens tussen 9 en 11 km.

Fotoreportage en traject - begeleide wandeling - zondag 23 februari 2020 - 9,55 km
Dilbeek: Wolfsputten - Rondenbos - Begijnenborre

Het traject in detail.
Fotoreportage