02/02/2021 DIL099 Cluyzenboschweg is terug toegankelijk.
DIL099
Door een - zeer vreemd - vonnis van de vrederechter van Lennik op 13 juni 2019 werd voetweg DIL099 najaar 2019 op 3 plaatsen afgesloten, waarmee DIL102 ook doodlopend werd.
De gemeente ging hiertegen in beroep.
Op 11 januari 2021 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg het vonnis van de vrederechter vernietigd: de eigenaar van de gronden moest voor eind januari 2021 alle belemmeringen wegnemen.
Op 26 januari 2021 waren de houten balken al weggenomem, maar op 3 plaatsen kon je niet door door versperringen met o.a. omgezaagde takken....

Begin februari waren ook die belemmeringen verwijderd: over de volledige lengte opnieuw toegankelijk, zij het hier en daar wat vochtig, maar dat is in deze periode o.a. in de Wolfsputten ook het geval. Dus stevige wandelschoenen of laarzen aan!

4 routes starten aan Recreatiecentrum Itterbeek - bewegwijzerd tot eind maart 2021.
Dilbeek op WandelDilbeek op Wandel Kaart met de trajecten.
Meer info over o.a. extraatjes voor de kleinste wandelaars.
TIP: je kan eender waar starten langs het parcours.
Elke route vertrekt in een andere richting, dus meerdere voor- of namiddagen wandelplezier.
Stevige stappers kunnen 2 of 3 tochten combineren.
Een samenwerking tussen de Dilbeekse Sportdienst en Trage Wegen Dilbeek.

DIL158 Kiekenweg was dichtgegroeid. Sinds eind oktober 2020 terug toegankelijk.
Mei 2020 - aanpassing december 2020. Foto links november 2019, foto rechts december 2020. voetweg voetweg
smileyWas sinds de zomer 2019 niet meer toegankelijk: geen maaibeurten meer door de gemeente, overwoekerd door braamstruiken, niet gesnoeide haag van aangelanden, scheefgezakte betonnen palen, bouwmateriaal op de voetweg en geparkeerde auto's ervoor.
Een eerste klacht van Trage Wegen Dilbeek in augustus 2019 en herinneringen in november 2019 en mei 2020 bleven zonder gevolg. Een ingebrekestelling begin oktober 2020 leidde wel tot resultaat: sinds begin november is deze trage weg terug toegankelijk, in december werd de ondergornd nog beter geffend.
Vanaf 19 december is deze trage weg onderdeel van de blauwe route van Dilbeek op Wandel - Wintereditie.
DIL158 details

langs trage wegen

Hugo, voorzitter van Trage Wegen Dilbeek, is na de 1e coronagolf van thuis te voet vertrokken in 13 dagetappes van Dilbeek via Halle, Floreffe, Dinant, Marche tot Bomal/Ourthe. Stevige wandelingen van 24 tot 28km langs een origineel zelf uitgestippeld traject, telkens van treinhalte tot treinhalte, minstens 65% onverharde trage wegen.
Je vindt op Langs Trage Wegen door België van elke etappe praktische info, traject op kaart, over te zetten naar GPX, en 30 foto's.
Een uitdaging voor sportieve wandelaars om zelf 1 of meerdere van deze mooie ontdekkingstochten te volgen en voor wie zo'n afstanden te veel zijn via de fotoreportages te genieten van al het moois dat België te bieden heeft langs trage wegen.
Inmiddels is een 2e traject al goed gevorderd: van Dilbeek via Meise en Eppegem, de Dijlestreek en het Hageland naar Diest in 9 etappes, gaat nadien nog verder richting Genk, Tongeren....
Een 3e en 4e reeks tochten van Dilbeek naar het westen volgen nadien.
Ontdek en geniet op Langs Trage Wegen door België

Deze wandelingen al gedaan?
Hier vind je meer dan 10 door Trage Wegen Dilbeek uitgestippelde (maar niet bewegwijzerde) wandelroutes tussen 5 en 9 km en 6 van meer dan 12 km.
voetweg

En hier vind je de trajecten en fotoreportages van 10tallen eerder door Trage Wegen Dilbeek begeleide wandelingen, in of vertrekkend in Dilbeek, sommige daarbuiten.
Inspiratie genoeg voor jouw kleine bubbel-wandeling?

Nieuwe trage weg tusen Wolfsputten en Renbaanwijk
Juni 2020
voetweg
In het kader van het in 2018 goedgekeurde beheersplan Wolfsputten werd eind 2018 ten westen van de fruitplantage een grasweg opengesteld, die toen nog doodliep.
Begin juni 2020 werd de noordelijke verbinding met de Renbaanwijk gerealiseerd door het bos en met een nieuwe brug over de beek.
DIL084C detailssmiley

Mooiste trage weg in de Wolfsputten NIET MEER TOEGANKELIJK sinds midden juni 2020

Juni 2020 voetweg

Het in 20 februari 2018 goedgekeurde natuurbeheersplan en bijhorende toegankelijkheidsregeling voorzag dat deze trage weg niet meer toegankelijk zou zijn ter bescherming van de hoge natuurwaarde.
Er werd hiermee gewacht tot de nieuwe voetweg aan de oostkant van de Wolfsputten, naast de fruitplantage, volledig gerealiseerd is.

Trage Wegen Dilbeek heeft tijdens het openbaar onderzoek in 2017 hiertegen bezwaar ingediend, ...lees verdersmiley

SUK22C - Kerkweg in Sint-Ulriks-Kapelle. Kies je rood of geel?
Mei 2020
voetweg De eigenaar van de percelen waarover voetwegen SUK22C en SUK36B in 't rood loopt, heeft een aanvraag ingediend om deze te verplaatsen volgens de gele lijnen.
Overeenkomstig het decreet gemeentewegen (in voege sinds 1 september 2019) mag niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Het is aan de gemeente om te oordelen of een verplaatsing verantwoord is in het algemeen belang, en al dan niet de wijzigingsprocedure wordt opgestart.

Het college van burgemeester en schepenen wenst eerst, overeenkomstig dat decreet, een gemeentelijk beleidskader op te stellen. Dit omvat een visie en operationele beleidskeuzes voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gemeentelijk wegennet. Het omvat minstens ook een afwegingskader voor wijzigingen aan het netwerk van gemeentewegen.

De aangelande heeft het zuidelijk en westelijk gedeelte van het nieuwe gewenste tracé al aangelegd, én heeft het officieel tracé toegankelijk gelaten, zij het middels een paar klaphekken.
Zolang deze klaphekken vlot te openen zijn is dit ok. Je kiest zelf of je het oude of nieuwe tracé gebruikt.
SUK22C details en meer foto's nu en voorheen.

Meer Nieuw, beter, slechter, anders in 2020 met Dilbeekse trage wegen

14 trage wegen-wandellussen in Zemst

Mei 2020.
VVV Toerisme Zemst vzw, de gemeente Zemst en de werkgroep Trage Wegen van Zemst ontwikkelden 14 wandellussen, samen een volledig netwerk van bijna 100km. Het percentage trage weg varieert tussen 46 en 98 %. De lussen zijn niet bewegwijzerd, maar op verschillende plaatsen staan overzichtsborden, de trage wegen hebben gele naamborden, duidelijke kaarten en gpx-bestanden zijn te vinden op de website van Toerisme Zemst

Fotoreportage en traject - begeleide wandeling - zondag 23 februari 2020 - 9,55 km
Dilbeek: Wolfsputten - Rondenbos - Begijnenborre

Het traject in detail.
Fotoreportage