Groot-Bijgaarden - 3 april 2024.
De GRO26 - Brusselweg, verbinding tussen sportvelden/Welzijnscentrum en het Hazepad/Nieuwenbos, tevens verbinding tussen 2 scholen, ging door de gemeente in 2023 verbeterd worden in functie van veilige schoolroutes.
Het 'resultaat' op 3 april 2024 - zoals al heel de winter (en vorige winter), vermits het water van de greppel niet weg kan. voetweg
Bij een herinnering hieromtrent in december 2023 naar de bevoegde schepen, bleek dat er met het budget voor trage wegen in 2023 (56.000 euro) niets gedaan is,
dat er in het meerjarenplan voor 2024 100.000 euro voorzien is (waarvan 90.000 euro vermoedelijk te bekomen subsidies) voor 'het beter befietsbaar maken van 1 trage verbinding tussen de Lambrechtslaan en de Loweidestraat (centrum Dilbeek). We hebben ook geld voorzien om een beleidskader trage wegen op te stellen'.
Kortom, alle geld voor 1 VERHARDING van een trage weg die al goed is, waarvoor wel een studiebureau zal ingeschakeld worden (om een dik dossier te maken) en voor een beleidskader = ook THEORIE, en dat wordt al gezegd sinds 2020.
Maar iets simpel te velde oplossen?
Meer natte foto's van december 2023 en alle details over deze trage weg.

Ook in hartje winter is het aangenaam wandelen lans trage wegen. Beelden uit Kapelle, Schepdaal en Bodegem van december 2023.

We wensen aan alle trage wegen in 2024:

veel bezoekers, stappers en (waar passend) trappers,
een respectvol gebruik
(geen afval / kakjes achterlaten...),
een liefdevol onderhoud (regelmatige maaibeurten),
attente buren (aangelanden die tijdig en grondig hun haag snoeien),
een goed herstel van gewonde broertjes en zusjes (een zachte aanpak van zeer drassige en/of moeilijk begaanbare paden)
enkele nieuwe broertjes en zusjes (ontbrekende schakels),
een eeuwig leven.

2024 is een verkiezingsjaar, tijd voor de partijen om veel beloften (waar) te maken.
Alhoewel Dilbeek al een mooi netwerk van trage wegen heeft, waarvan het onderhoud globaal gezien goed is, is er een groeiend aantal zaken dat beter kan (zoals de 2 locaties hieronder), dat op de lange baan geschoven wordt, genegeerd wordt of beloofd wordt zonder de intentie om ooit te realiseren.
voetwegvoetweg