Wolfsputten: meer bos, meer natuur, nieuwe trage wegen en verlegging van trage wegen

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verwierf in 2016 14ha weiland en akkers tussen de Wolfsputten en de Kloosterstraat. Dit schept mogelijkheden voor nieuwe natuur en nieuwe trage wegen.
Een nieuw beheersplan legt de krijtlijnen vast voor de volgende 24 jaar.

Het weiland naast de fruitplantage (die privaat is), wordt bebost, het gedeelte ten zuiden van voetweg 34 wordt intensief begraasd weiland.

Hier komen diverse nieuwe paden

Noordelijk gedeelte

groen = bestaande trage wegen
geel = nieuwe trage weg (onverhard)
rood = verdwijnt.
blauw = mogelijk fietsverbinding.

Wolfsputten

Centraal gedeelte

Wolfsputten

Zuidelijk gedeelte

Wolfsputten

Plangebied

Wolfsputten