Dilbeek - DIL077 - Scheeweg

voetweg
Januari 2024.
Heropend in september 2021. Naar aanleiding van het verkavelen in bouwpercelen van een grond aan de Oude Ninoofsebaan, werd deze aloude, maar al geruime tijd niet meer zichtbare voetweg terug in ere hersteld: een graspad van 1,65m breed.

voetweg
September 2021.
voetweg
December 2020 - geen voetweg te zien.
voetweg
September 2021 aan de Snikbergstraat.
voetweg
September 2021.
voetweg
September 2021 aan de Oude Ninoofsebaan.
voetweg
Uit de Atlas der Buurtwegen - op de grens tussen Dilbeek en Itterbeek.
voetweg
Uit de digitaal radpleegbare Atlas der Buurtwegen. De DIL077 ontbreekt hier!
Zo'n fout komt wel meer voor: ligt pal op de grens van Itterbeek en Dilbeek, bij het digitaliseren van de Atlas werden kaartbladen samengevoegd, deels overlappend. Hier is het Itterbeeks kaartblad (zonder die voetweg) over het Dilbeeks kaartblad 'geplakt'. Het behoud van de papieren Atlas (nog bewaard bij de dienst Openbare Ruimte' en kopie van de afzonderlijke oorspronkelijke kaartbladen is dus wel belangrijk.