Dilbeek - DIL081A - Wolfsputteweg

Nieuw tracé sinds november 2018.
voetweg
November 2018.
Tot begin november 2018 wandelde je tussen weiden. In het kader van het beheersplan Wolfsputten, goedgekeurd begin 2018, werd deze trage weg verplaatst naar de rand van kerkhof en bos.
Zeer twijfelachtig of dit een goede keuze was: het nieuwe tracé heeft veel meer last van nattigheid in de winter, het oude tracé kreeg veel meer zon en lag droger.

Foto's van het oude tracé na die van het nieuwe tracé. Ook dat oude tracé veranderde van uitzicht van dwars door de weide naar tussen weideafsluitingen.

HET NIEUWE TRACÉ sinds november 2018 voetweg
November 2018. Net enkele dagen open, en daarmee nog een prima ondergrond.
voetweg
November 2018.
voetweg
November 2018.
voetweg
Maart 2019: noordelijke helft problematisch nat.
voetweg
Mei 2019: aanpak van het vochtprobleem door het graven van greppels en plaatsen van buizen om het water naar het bos af te voeren
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Oktober 2019.
voetweg
December 2019. Intensief gebruik en een natte winter, toch al een stuk beter dan in maart 2019.

HET OUDE TRACÉ tot november 2018 voetweg
November 2019: net een paar dagen afgesloten.
voetweg
RETRO: November 2007, toen nog 'gewoon' door de weide.
voetweg
RETRO: Oktober 2017.
voetweg
RETRO: December 2010.
voetweg
RETRO: Juni 2018.
voetweg
RETRO: November 2007, door de weide, licht naar rechts afbuigen..
voetweg
RETRO: Juni 2018.
voetweg
RETRO: Oktober 2018.
voetweg
RETRO: Oktober 2018.
voetweg
RETRO: Januari 2010.
voetweg
RETRO: Juni 2018.
voetweg
RETRO: November 2018.