. Trage Wegen Dilbeek
Dilbeek - DIL097A

NIET MEER TOEGANKELIJK sinds midden juni 2020. voetweg
Mei 2019.

Was een van de mooiste verbindingen in de Wolfsputten langs waardevolle hooiweide, een bloemenpracht! Is een spontaan ontstane voetweg, zeer gewaardeerd, maar staat niet in de Atlas der Buurtwegen.

Het in 20 februari 2018 goedgekeurde natuurbeheersplan en bijhorende toegankelijkheidsregeling voorzag dat deze trage weg niet meer toegankelijk zou zijn ter bescherming van de hoge natuurwaarde.
Er werd hiermee gewacht tot de nieuwe voetweg aan de oostkant van de Wolfsputten, naast de fruitplantage, volledig gerealiseerd is.

Trage Wegen Dilbeek heeft tijdens het openbaar onderzoek in 2017 hiertegen bezwaar ingediend, omdat hier een unieke kans gemist wordt: mits behoud van dit pad, en eventueel een brugje naar de DIL026B, zou er immers van aan de Dansaertlaan/station Dilbeek tot Westrand een complete rondwandeling mogelijk zijn, zonder dat er enige verkeersweg gekruisd of gevolgd moet worden. Nu zal men een stuk langs de Stationsstraat moeten stappen.

Agentschap Natuur en Bos hoopt in de (nabije) toekomst nog percelen te kunnen verwerven tussen Wolfsputten en Stationsstraat: het is de ambitie om op dat ogenblik op de hoger gelegen percelen een nieuw pad aan te leggen, met zicht op deze bloemenweide.

voetweg
April 2011.
voetweg
April 2011.
voetweg
Maart 2019.
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2014.
voetweg
September 2019.
voetweg
November 2018.