Dilbeek - DIL099 - Cluyzenboschweg

Was heel 2020 afgesloten - sinds begin februari 2021 terug toegankelijk.

DIL099 Door een - zeer vreemd - vonnis van de vrederechter van Lennik op 13 juni 2019 werd voetweg DIL099 najaar 2019 op 3 plaatsen afgesloten, waarmee DIL102 ook doodlopend werd.
De gemeente ging hiertegen in beroep.
Op 11 januari 2021 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg het vonnis van de vrederechter vernietigd: de eigenaar van de gronden moest voor eind januari 2021 alle belemmeringen wegnemen.
Op 26 januari 2021 waren de houten balken al weggenomem, maar op 3 plaatsen op het tracé waren er nog versperringen door o.a. omgezaagde takken....
Begin februari waren ook die belemmeringen verwijderd: over de volledige lengte opnieuw toegankelijk, zij het hier en daar wat vochtig, maar dat is in deze periode o.a. in de Wolfsputten ook het geval. Dus stevige wandelschoenen of laarzen aan!

Meer over dit vonnis en wat er aan voorafging.

Van Ketelheide tot 1e bocht.
voetweg
Juli 2019.
voetweg
Mei 2017.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
Mei 2008.
voetweg
Januari 2010.
Na bocht afdalend
voetweg
Juli 2019
voetweg
Oktober 2018.
voetweg
Oktober 2018.
voetweg
Juni 2018.
voetweg
Maart 2018.
voetweg
Juni 2017.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
April 2011.
voetweg
Januari 2010.
voetweg
April 2006.
Bijna vlakke stuk naar DIL102
voetweg
Juni 2017.
voetweg
Mei 2017.
voetweg
Mei 2008.
voetweg
April 2008.
voetweg
Januari 2010.
Nabij kruispunt met DIL102
voetweg
Maart 2018.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
September 2016.
voetweg
September 2012.
voetweg
Mei 2009.
voetweg
April 2008.
Tussen DIL102 en de helling naar DIL098
voetweg
Oktober 2017.
voetweg
Maart 2017.
voetweg
September 2016.
voetweg
Januari 2010.
voetweg
April 2006.
Helling naar/van DIL098
voetweg
Maart 2017.
voetweg
September 2016.
voetweg
April 2008.
voetweg
Februari 2008.
voetweg
April 2006.
voetweg
April 2006: tot juni 2007 afgesloten wegens 'onzichtbare diepe putten' op het in 2005 ontboste terrein tussen voetweg en villa.
voetweg
April 2006. Vind de onzichtbare diepe putten.

voetweg
November 2019 van op de DIL098B.
voetweg
November 2019 van op de DIL102

Vorige dossiers
Middels zware vriendjespolitiek, tegen het algemeen belang, werd in het verleden al 2x door de provincie een verplaatsing van DIL099 goedgekeurd, en omdat daarmee de DIL102 doodlopend werd, werd gelijktijdig de DIL102 al 2x afgeschaft.
Beide beslissingen van de provincie, op advies van een nipte meerderheid van de gemeenteraad, alle bezwaarscrhiften negerend, werden nadien in beroep vernietigd.

Ministerieel besluit van 8 februari 2018 vernietigt de 2e beslissing, met als motivatie:
voetweg

Ministerieel besluit van 3 augustus 2009 vernietigt de 1e beslissing.

Alles chronologisch van deze vorige dossiers (HALLUCINANT!)