Groot-Bijgaarden - GRO10 - Kosterweydelos Kosterweydeweg Dutsenboschweg Helderstedeweg

1. Tussen Waarboom en Bekkerzeelweg: Kosterweydelos.
voetweg
Februari 2020.

voetweg
Februari 2020.
voetweg
Februari 2018.
voetweg
Februari 2020.
voetweg
RETRO: december 2019.
voetweg
Mei 2012.
voetweg
RETRO: april 2007.
voetweg
September 2017.
voetweg
December 2019.

2. Tusssen Bekkerzeelweg en Kasteellaan: Kosterweydeweg en Dutsenboschweg.

voetweg
Januari 2017.
voetweg
December 2019.
voetweg
RETRO: april 2007.
voetweg
Januari 2017.
voetweg
Januari 2017.
voetweg
Januari 2017.

3. Ten zuiden van de Brusselstraat: Helderstede.

voetweg
Maart 2020. Meestal verstopt achter geparkeerde wagen.
voetweg
Maart 2020.
voetweg
Augustus 2011.
voetweg
Augustus 2011.
voetweg
Augustus 2011. Hier was ooit het kruispunt van de GRO26 en GRO10. Dit deel van de GRO26 werd in 1971 afgeschaft. Het vervolg van de GRO10 tot de Kloostermuur is niet afgeschaft, maar er staat al tientallen jaren een loods op. Geen doorgang!
voetweg