Itterbeek / Sint-Anna-Pede - ITT40B - Beekweg

Van Doylijkstraat naar SPD61 en verderop tot de Pedemolen.
Sinds maart 2020 TIJDELIJK weer afgesloten. De gemeente heeft zich geëngageerd om overeenkomstig het Decreet Gemeentewegen een dossier op te starten voor een definitieve heropening van de verbinding SPD61/ITT40. Wegens Corona loopt alles enige vertraging op.
In het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2019 lezen we : De bewegwijzerde wandeling in de totaliteit zal niet bewaard blijven, maar er worden wel stappen gezet om een aantal verbindingen permanent te maken, via het creëren of verplaatsen van voetwegen (bvb kinderspelen -Doylijkstraat).
Elke Dilbekenaar (groot en klein) heeft 10 euro gemeentebelasting betaald voor De Blik van Bruegel (400.000 euro kosten door de gemeente, daar bovenop nog eens 600.000 euro door de provincie).

Officiëel loopt dit gedeelte van de ITT40 aan de noordkant van de Molenbeek. Dat is al een aantal jaren niet toegankelijk. Zie eerste foto's hieronder.
Wordt dit heropend?

In de periode aprtil-oktober 2019 was er ter gelegenheid van het kunstenwandelparcours 'De Blik van Bruegel' een tijdelijke doorgang mogelijk over een private weide en langs een private losweg naar de Doylijkstraat/Ijsbergstraat. Zie foto's nadien.

voetweg
April 2006 aan de Ijsbergstraat, rechts van de beek.
voetwegAtlas der Buuurtwegen.
voetweg
April 2006. Verderop doorgang versperd door een illegale omheining.
voetweg
Een voetweg mag vooreerst niet versperd worden, maar zo'n omheining is ook niet toegelaten op minder van 5 meter van een onbevaarbare waterloop categorie 2.
voetweg
voetweg
April 2011. Toen leek er een pad langs de beek aangelegd te worden, maar langs de andere zijde. Wellicht in overeenstemming met de bovenvermelde 5-meter-regel, maar is geen publieke voetweg en loopt niet door.
voetweg
April 2011. Langs deze zijde mag je de voetweg zoeken.

voetweg
Mei 2010. Het andere uiteinde van de ITT40. Komende van de SPD61 (links achter de fotograaf) hier de beek over, en rechts langs de beek.

Het tijdelijk Blik van Bruegel-traject in de periode april-oktober 2019. Privaat terrein - niet toegankelijk na oktober 2019. voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.