Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..

Activiteiten

Mee wandelen...
Eerstvolgende wandeling. Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...
Eerstvolgende vergadering.

Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.

Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.

Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.

Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

info@tragewegendilbeek.be

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Voorzitter:
Piet de Coninck van Noyen
Tel. 02 569 38 23

Laatste wijzigingen aan de site.

Wij maken dankbaar gebruik van
 
en van Gmaps Pedometer
Snelle weg naar de openingspagina van Trage Wegen Dilbeek.

Sint-Martens-Bodegem - Trage weg SMB50
juni 2011: nieuwe verbinding tussen Kameelstraat en Molenweg via nieuw tracé van de SMB75.


tr>
Waar? Te westen van de Poverstraat.
Lengte 350m (oorspronkelijk 798m)
Komt voor in:  
Atlas der Buurtwegen ja
NGI 1/25.000e 1981 ja
NGI 1/10.000e 1999 ja
(Oude) benaming Montagneweg, Molenweg.
Commentaar Niet meer toegankelijk, maar door een nieuwe verbinding sinds juni 2011 tussen de SMB14 en SPD26 ontstaat een perfect alternatief, natuurrijker dan voorheen.

De Molenweg verwijst naar de vroegere windmolen, die op een klein heuveltje ten zuiden van de Kameelstraat lag.

Oorspronkelijk begon de SMB50 aan de Schepdaalstraat.
Het gedeelte tot aan de Kameelstraat is al lang verdwenen / deels ook officieel afgeschaft.


ZO
Vanaf de Kameelstraat (officiëel 1,65m breed) is voetweg deels ingepalmd door veld.
Je kan er nog wel door tussen weide en gewas.

ZO
Achteromkijkend naar de Kameelstraat.
(september 2010)

NW
Achteromkijkend van aan de draadafsluiting in 2008.
ZO
Tot 2009 was doorgang nog mogelijk:
wel een afsluiting, maar met een poortje in draad tussen kleine en grote houten paal, die geopend kon worden.
Het tracé van de voetweg, links van de weideafsluiting, lag toen vol met allerlei materiaal, daarnaast was een goed begaanbare grasweg.


ZO
September 2010:
poortje weg, draadafsluiting tot tegen de weide, hermetisch afgesloten.
Geen doorkomen meer aan.

Bomen op het tracé, grasweg ernaast omgeploegd....

In overleg tussen de eigenaar, gemeente en Trage Wegen Dilbeek werd een alternatief uitgewerkt voor deze SMB50 én de SMB75.
Is gerealisserd in juni 2011: lees er alles over.
ZW

Op de hoek van de Molenweg/Poverstraat/Kraanstraat, net op de grens van Sint-Martens-Bodegem en Schepdaal.

Asfalt rechts van de kapel buigt 50m verder naar rechts langs de witte hoeve: daar is de SMB50.
In die bocht rechtdoor is de SPD26.
Deze was doodlopend, maar sinds juni 2011 werd door een verlegging van de SMB75 een verbinding gecreëerd met de SMB14: een natuurrijke nieuwe wandelmogelijkheid, interessanter dan het voormalige tracé.
Foto rechts het oude tracé van de SMB50.
Foto hieronder het natuurrijke nieuwe tracé via SPD26 - SMB75 -SMB14.   
   
Terug naar inventaris C1
Terug naar inventaris C2
Terug naar start inventaris
De N O W of Z naast elke foto duidt op de richting waarin de foto genomen is: noord, oost, west, zuid.