Schepdaal - SPD31B - Vijverweg.


voetweg
Januari 2020.
De SPD31 was oorspronkelijk 2631m lang en liep van noord naar zuid dwars door Schepdaal, van de grens met Sint-Martens-Bodegem tot die met Sint-Martens-Lennik. Er blijven 2 gedeelten over ten noorden van de Ninoofsesteenweg, de SP31A en SP31B.

voetweg
Januari 2020 - start asfaltweggetje aan de Jan de Trochstraat.
voetweg
Januari 2020 - Natuurpunt kocht eind 2019 1ha weiland rechts. Dit zal een nieuw bos worden, met trage weg naar het voetbalveld.
voetweg
Januari 2020.
voetweg
Januari 2020. Wordt voetweg tussen 2 weiden door.
voetweg
Retro: April 2008.
voetweg
Januari 2020. Achteromkijkend.
voetweg
Retro: April 2008. Achteromkijkend.
voetweg
Januari 2020. Terug asfaltweggetje naar de Ninoofsesteenweg..
voetweg
Januari 2020. Weggetje aan de overkant van de Ninoofsesteenweg is doodlopend.
Rode stippellijn= verdwenen voetwegen met de aanleg van de spoorlijn.
voetweg

voetweg
Januari 2020. Begin aan de Ninoofsesteenweg in zuidelijke richting.