Schepdaal - SPD47D - Wambeekweg.

voetweg
Juni 2022.
Een gedeelte was tot 2020 moeilijk toegankelijk: omgeploegd en bewerkt door landbouwer. Na overleg hiermee ging na de volgende oogst een strook naast de berm vrijgehouden worden voor de trage weg, wat gebeurde.
Mede doordat een bewewijzerd traject van Dilbeek op Wandel 2021 gedurende meerdere maanden er gebruik van maakte, is deze verbinding ondertussen weer prima in gebruik en gekend.

voetweg
januari 2021.
voetweg
April 2020.
voetweg
Mei 2020.
voetweg
RETRO januari 2009.
voetweg
April 2020.
voetweg
RETRO januari 2009.
voetweg
Januari 2021.
voetweg
April 2020. Rechts een weids panorama richting Ternat en Asse.
voetweg
April 2021.
voetweg
Juni 2022.
voetweg
Was in de Atlas der Buurtwegen een publieke voetweg van 1,65m breed over private grond. Bij de ruilverkaveling Asse-Ternat in de jaren '80 werd een strook van minstens 4m breed openbaar domein, met een verbreding ter hoogte van de berm.
voetweg
Juni 2022.
voetweg
April 2021.
voetweg
Juni 2022.
voetweg
April 2020. Op Wambeekse bodem wordt dit een betonwegje met enige aarde op.