Schepdaal - SPD71 - Brusselweg

Doodlopend zou terug doorlopend kunnen worden.
voetweg
April 2012.
Oorspronkelijk liep deze voetweg van aan de Jan De Trochstraat (nabij de vijver) naar de hoek Wijngaardstraat/SPD73. Daarvan is niets meer over.
Ten oosten van de Wijngaardstraat schuin naar het oosten, nadien N0 tot de SPD27 (geel en rood op kaart hiernaast)..

In 1969 werd een stukje officiëel verplaatst (zie uittreksel hieronder). Deel over perceel 14 wordt omgeploegd, een stuk van perceel 18 is met percelen 11-12-13 samengevoegd tot 1 weide, waaarbij de doorgang versperd werd.
Zou met klaphekjes kunnen opgelost worden.

Het huidig bestaand gedeelte (groen= niet in de Atlas der Buurtwegen) loopt na een bocht van 90 graden dood. Stond de dubbele weideafsluiting vroeger verder van elkaar?
Dit is een 2e alternatief: hier zou de doorgang kunnen hersteld worden door weideafsluitingen 1,65m van elkaar te plaatsen.

voetweg

voetweg
Januari 2020.
voetweg
Januari 2010. Officieel gaat de SPD71 hier tussen draad en veld, nadien schuinrechts over het veld.
Dat is de verplaatsing van 1969. voetweg
Januari 2020. In de praktijk kan je in de rechterhoek van het veld niet verder, wegens weideafsluiting.
voetweg
Januari 2020. De brede veldweg (niet in de Atlas der Buurtwegen) loopt verder naar het ZO.
voetweg
Januari 2010. Buigt 90 graden naar links.
voetweg
Februari 2008. Zicht achterom.
voetweg
Februari 2008. Loopt dood aan een weide, op 20 meter van de SPD27. Er zijn 2 weideafsluitingen, te smal om er door te kunnen. Was dit ooit anders?
voetweg
Januari 2020. Die 2 weideafsluitingen vanop de SPD27 richting ZW.
voetweg
Januari 2020. Het officiëel tracé vanaf de SPD27.
voetweg
Februari 2008. Het officiëel tracé , na 30m afgesloten door een weideomheining.