Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..

Activiteiten

Mee wandelen...
Eerstvolgende wandeling. Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...
Eerstvolgende vergadering.

Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.

Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.

Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.

Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

info@tragewegendilbeek.be

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Voorzitter:
Piet de Coninck van Noyen
Tel. 02 569 38 23

Laatste wijzigingen aan de site.

Wij maken dankbaar gebruik van
 
en van Gmaps Pedometer
Snelle weg naar de openingspagina van Trage Wegen Dilbeek.

Sint-Ulriks-Kapelle - Trage weg SUK22D
Waar? De hele 22 loopt van de rand met Ternat langs het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle tot de brouwerij Girardin.
A-B ten westen van de kerk.
C tussen Zavelstraat en Tenbroekstraat.
D tussen Tenbroekstraat en Groot Tenbroekstraat.
E tussen Groot-Tenbroekstraat en Lindenberg.
Lengte D 250m
Komt voor in:  
Atlas der Buurtwegen ja
NGI 1/25.000e 1981 ja
NGI 1/10.000e 1999 ja
(Oude) benaming Brusselweg, Kerkweg.
Commentaar  

De SUK22 liep oorspronkelijk in rechte lijn van Groot Tenbroek naar de kerk van Sint-Ulriks-Kapelle.

Een voetpad schuin over een veld, dat links en rechts van de Tenbroekstraat bouwgrond blijkt te zijn, da's natuurlijk niet interessant...
Daarom zijn er 2 officiële verleggingen gebeurd.Rechts van deze haag, tussen electriciteitspaal en witte brievenbus langs de Tenbroekstraat begint het officiële traject van de SUK22D

(volg de witte pijl)

O
Je stapt evenwijdig met de haag...

 

W
Je kan (en mag!) die poortje openen - na je doortocht terug sluiten ajb.
Nog enekel meters rechtdoor en dan schuin rechts over het gazon naar een volgend poortje.

 

 

O
Lijkt eigenaardig (door een tuin!), maar dit IS het correcte officiële tracé van deze voetweg!

Verderop deze pagina lees je meer over dit 'eigenaardig feit'.

2e poortje door (weer sluiten) en onmiddellijk links.

 

W
Tijdens een wandeling van Trage Wegen Dilbeek in februari 2011.

W
Kom je van de andere kant, dan volg je de zwarte lijn naar het andere poortje, rechts van de woning.Het tracé, bekeken vanuit de lucht.

Dilbeek kan je in 3D uit de lucht bekijken op http://www.bing.com/maps/
(kies 'bird's eye).

O
Een duidelijk pad op de rand van de tuin.

(Officiëel loopt het pad schuin over het gazon, maar de eigenaar heeft gezorgd voor een duidelijk, goed onderhouden pad tussen naast de afsluiting).

 

N
Tussen haag en bomenrij.

 

ZO
Op de grens van boomgaard en gazon van tuin ernaast is met een houten omheining het 1,65m brede tracé heel duidelijk.

 

NW
Achteromkijkend, waar pad een bocht maakt.

 

W
Pad vervolgt tussen sparren groententuin.

 

W
Door een bosje...

 

W
...en wordt graspad.

W
Mondt uit op de Groot Tenbroekstraat achter de fotograaf.

 

NW.
Langs de smalle asfaltweg kan je verder naar de SUK22E (links van de fotograaf) of neem links van de fotograaf de SUK06A.

 

 

In de Atlas der buurtwegen bij de provincie Vlaams-Brabant loopt het tracé officiëel schuin door de tuinen van huis 3, 4 en een stukje 5.

Vooraleer huizen 1 en 2 gebouwd werden, liep de SUK22 ook schuin over die 2 terreinen. Aanvraag tot verlegging werd gevraagd en in 1950 goedgekeurd.


Op de stafkaart van het NGI, uitgave 1994, zijn huizen 5 en 6 nog niet aangegeven, en loopt het op dat ogenblik in de praktijk gebruikte tracé tussen huis 4 en het veld waarop later huizen 5 en 6 gebouwd werden.
In de Atlas der Buurtwegen bij de gemeente Dilbeek is het officiële tracé doorstreept, en vervangen door een voetweg op de perceelsgrens van huis 3, grenzend aan 2, met een bocht van 90°.
Dat is een verlegging die ooit onderzocht werd, maar nooit is aangevraagd / goedgekeurd /uitgevoerd.In 1989 werd daar een onderzoek rond gedaan. Het besluit daarvan is hiernaast te vinden.

Een zelfde fout staat er in die Atlas rechts van de Tenbroekstraat.
Er is één verlegging aangevraagd en goedgekeurd, nl. schuine stuk vervangen door tracé haaks op de Tenbroekstraat.
In de Atlas bij de gemeente Dilbeek is dat tracé doorstreept, en vervangen door een hoger liggend tracé.
Dat 2e is nooit goedgekeurd.

Enkel de verlegging van 1977, in het groen hierboven, is officiëel (geel is toen afgeschaft - groen is verbreed van 1,65 naar 3,30m).
In de praktijk is ook dat groene tracé momenteel in gebruik.
   
Terug naar inventaris kaart B2