Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..

Activiteiten

Mee wandelen...
Eerstvolgende wandeling. Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...
Eerstvolgende vergadering.

Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.

Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.

Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.

Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

info@tragewegendilbeek.be

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Voorzitter:
Piet de Coninck van Noyen
Tel. 02 569 38 23

Laatste wijzigingen aan de site.

Wij maken dankbaar gebruik van
 
en van Gmaps Pedometer
Snelle weg naar de openingspagina van Trage Wegen Dilbeek.

Sint-Ulriks-Kapelle - Trage weg SUK23C
Na 5 jaar actie sinds begin oktober 2010 terug perfekt toegankelijk!


Waar? Tussen Tenbroekstraat en SUK19.
Lengte 220m
Komt voor in:  
Atlas der Buurtwegen ja
NGI 1/25.000e 1981 ja
NGI 1/10.000e 1999 ja
(Oude) benaming Brusselweg, Donkerstraatje.
Commentaar

PROBLEEMGEVAL!
OPGELOST !!Deze voetweg was tot 2005 onderdeel van de Hoppewandeling.
In augustus 2005 onrechtmatig afgesloten door een aangelande, die er ook een greppel in groef.
Ondanks talrijke protesten, acties, brieven, tussenkomsten van de provincie- gouverneur... bleef de voetweg hermetisch dicht.
Voorjaar 2010 werd de poort aan de kant van de Tenbroekstraat verwijderd.
In mei 2010 diende de aangelande een aanvraag in tot afschaffing van deze voetweg. Dat resulteerde in een hele serie bezwaarschriften.


Begin oktober 2010 werd de greppel gedicht en het tracé van de voetweg weer in ere hersteld.
WANDELAARS WELKOM!!!


 

 


Hieronder 5 foto's van de voetweg op 6 oktober 2010, daarnaast 'oude' foto.
Daarna foto's en uitleg over de woelige geschiedenis van deze voetweg in de periode 2005-2010.W
Begin aan de Tenbroekstraat - oktober 2010.
Hieronder in 2007.O
30m verder.


Hieronder in 2007

O
Mooi zo!
Hieronder in december 2008.
W
Oktober 2010 -->


Hieronder in juli 2007

Kruispunt met de SUK19 - oktober 2010.

Hieronder in maart 2010Deze bewogen geschiedenis van deze voetweg in periode 2005 - 2010
W
Kruispunt met de Tenbroekstraat.
In 2005 wezen de wegwijzers van de Hoppewandeling hier rechtdoor.
Toen werd deze 'tijdelijk' afgesloten.

Juni 2006 wijzen de wegwijzers naar rechts.


W
In juni 2007 zag deze toen 2 jaar afgesloten voetweg er zo uit.

Foto's gemaakt tijdens een plaatsbezoek van
- de wegencommissarissen van de provincie,
- vertegenwoordigers van Johanna vzw en Trage Wegen Dilbeek
- en de heer Platteau, burgemeester van Dilbeek.
O
O
O
2 jaar nadat een greppel gegraven werd in het midden van de voetweg én 2 jaar zonder onderhoud en zonder voorbijgangers, maakt van deze prima voetweg dit...
Op 14 augustus 2007 stuurt de provincie een brief naar de gemeente, met omtrent deze voetweg volgende vaststellingen.

Bemerk: de wegzate is eigendom van de gemeente Dilbeek.
In tegenstelling tot de meerderheid van de voetwegen, die publiek toegankelijk zijn maar over privaat eigendom lopen, is de grond waarop deze voetweg loopt dus eigendom van de gemeente Dilbeek!

Verderop in diezelfde brief krijgt de gemeente één maand de tijd om te zorgen dat deze openbare weg terug toegankelijk is.

In september 2007 bevestigt de provinciegouverneur dit normaals.

Z.
Voorbij de afsluiting kruispunt met de SUK19. (afsluiting geplaatst in voorjaar 2007).

 

 

Kruispunt met de SUK19 in juni 2006 - 1 jaar na de afsluiting.
In februari 2008 is de voetweg nog meer afgesloten dan voorheen: verbodsbord, draadafsluiting én houten poort.

Aansluitend op een herinnering van de provincie en een schrijven van Trage Wegen Dilbeek, ontvangt Trage Wegen Dilbeek volgend antwoord eind maart 2008.

 

 

De gemeente belooft het nodige te doen opdat deze voetweg terug opengesteld zou zijn. De door de provincie gegunde termijn van 1 maand is intussen al 6 maanden voorbij.


Begin oktober 2008 is deze voetweg op gemeentegrond nog steeds afgesloten.
De 'deadline' is al een jaar voorbij!


In de brief wordt tevens melding gemaakt van de 'goede wil van de gemeente' door het heropenen van voetweg DIL116.
De helft van die voetweg werd in april 2008 inderdaad heropend, doch dit heeft niets hiermee te maken - de gemeente krijgt subsidies om verwaarloosde voetwegen terug in orde te maken!

 Een 'plaatsbezoek' in december 2008.
Poortje staat er nog, maar is niet moeilijk te openen.
Poortje openen, daar is niets verkeerd aan.
Dat de poort er staat, da's wél illegaal.

Een privé-persoon die een poort plaatst
op het tracé van een voetweg, die op OPENBAAR DOMEIN (eigendom van de gemeente) ligt,
in België kan dit ongestraft !?

 
 
 
 
 
Een privé-persoon die een greppel graaft op het tracé van een voetweg, die op OPENBAAR DOMEIN (eigendom van de gemeente) ligt, in België kan dit ongestraft !?
Kruispunt met de SUK19.
   
   


Terug naar inventaris plan B2