Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

04. DIL099 ligt verkeerd.
Luc Deleu verklaart in het door de Open Vld-fractie aangebracht extra-agendapunt van de gemeenteraad van 6 september 2016:

Pagina 3 van het aanvraagdossier:

Uittreksel uit de originele Atlas der Buurtwegen: oorspronkelijk volgde voetweg DIL099 geen perceelsgrenzen en perceelsgrenzen zijn in de loop der jaren veranderd. De exacte ligging is niet af te leiden uit de Atlas.