Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

06. Hoeveel % van het tracé is nat?
De wetenschap bewijst dat het 50% is.


Wetenschap is altijd juist, daar is ook VLD-gemeenteraadslid Luc Deleu van overtuigd:

Uit de notulen van de gemeenteraad van 6 september 2016 - bijkomend agendapunt voetwegen aangebracht door VLD-fractie (pagina 2 onderaan).