Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

08. Problematische hellingen en onveilige beleving


De 1e problematische helling
voetweg

De 2e problematische helling
voetweg