Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

11. Iedereen corrupt volgens de aanvragers en Open Vld.

Zou het kunnen dat het bijkomend agendapunt voetwegen op de gemeenteraad van 6 september, met de 'motivatie' aangebracht door de Open Vld-fractie, op tal van punten EEN BEETJE FOUT IS?

Dat iedereen wie negatief over het aanvraagdossier adviseert als leugenachtig wordt bestempeld

...dat er geen bosbeheerplan i.vm. deze voetwegen bestaat, laat staan een gunstig advies van Agentschap Natuur en Bos


Dat de overeenkomst met het dossier van 2007 wel heel groot is.Dat de Raad van State toen geoordeeld heeft over meerdere punten
met o.a. volgende besluiten:
-elke gebruiker van een voetweg is een belanghebbende, kan dus beroep indienen;
-het initiatief tot afschaffen/verleggen dient uit te gaan van de overheid (gemeente), niet van een particulier;
-de redelijke termijn voor behandeling van beroep werd gerespecteerd;
-er werd geen rooilijnplan opgemaakt.

De Raad van State oordeelt NOOIT over de inhoud van een dossier - niet haar bevoegdheid.