Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

Particulier kan niet eisen dat een voetwegendossier op gemeenteraad komt. College oordeelt daarover in het algemeen belang.

1 augustus 2016: aanvragers dienen klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent de beslissing van het college, volgens hen is aanvraag weigeren enkel de bevoegdheid van de gemeenteraad.

8 september 2016: Antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur, gouverneur Lodewijk De Witte: klacht van 1 augustus is ongegrond: een particulier kan niet eisen dat een verzoek tot verlegging/afschaffing op de gemeenteraad komt. Het is de taak van het college om te oordelen of een aanvraag kadert in het algemeen belang en al dan niet op de gemeeenteraad moet worden geagendeerd. Collegebeslissing werd voldoende gemotiveerd.


startpagina voetwegendossier