Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

13 september 2016: Preadvies Agentschap Natuur en Bos: neen tegen verlegging.
Geen voetwegen vermeld in bosbeheerplan, nieuw tracé is schadelijk voor de natuur; eerdere overtredingen door aanvragers niet in oorspronkelijke staat hersteld, voorwaarden in stedenbouwkundige vergunning niet uitgevoerd, vrees voor nieuwe onregelmatigheden.

3 uittreksels uit brief dd. 13/9/2016 van Agentschap Natuur en Bos aan de gemeente Dilbeek:
1.

2.

3.


startpagina voetwegendossier