Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

20 december 2016: Agendapunt ingetrokken. Openbaar onderzoek heeft nooit plaats gevonden.
Zaak afgehandeld? Of toch niet?

Volgend op een klacht van een gemeenteraadslid over de (1) onvolledigheid van het dossier en (2) gebrek aan onpartijdigheid, schorst de gouverneur op 21 november 2016 het toegevoegd agendapunt tot opstarten openbaar onderzoek.
Op de gemeenteraad van 20 december 2016 wordt het verzoek van de gouverneur ingewilligd: agendapunt ingetrokken (18 onthoudingen van Open-Vld en UF, 17 ja-stemmen).

In principe is hiermee de zaak afgehandeld: voetwegen DIL099 en DIL102 blijven.

Aan de pers heeft Luc Deleu verklaard in januari of februari 2017 een nieuw aanvraagdossier in te dienen.

Artikel in Het Nieuwsblad van 17 december 2016.

Ondanks de vaststelling van tal van onregelmatigheden in dit dossier, vele flangrante leugens in de aanvraag, en een meer dan duidelijk signaal van de bevolking (de honderden bezwaarschriften) zou dit een nieuw bewijs zijn dat de Dilbeekse Open VLD de bezitsdrang van 2 politieke vrienden en hun 4 honden boven het algemeen belang van duizenden burgers stelt.

Mogelijk is het artikel niet correct, en heeft Luc Deleu het zo niet bedoeld (??)

Dubbele klacht van gemeenteraadslid.

1. Dossier was onvolledig, bevatte geen enkel relevant document om een doordacht ordeel te kunnen vellen.

2. Luc Deleu stelt dat de gemeenteraad na het openbaar onderzoek het dossier sowieso moet goedkeuren, om door te sturen naar de Bestendige Deputatie.