Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

Gemeenteraad 23 mei 2017:

Open-VLD dwingt gemeente een positief advies te geven omtrent de afschaffing van voetweg 102.

Schepencollege: negatief advies - voetwegen blijven ongewijzigd.
Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat de meeste bezwaren grond zijn, de gemeenteraad een negatief advies dient te geven en het aanvraagdossier niet dient overgemaakt te worden aan de deputatie.

Open-VLD: positief advies - schaf voetweg 102 af!
Fractieleider Luc Deleu van Open-VLD dient andermaal een amandement in, waarbij al de BEZWAREN ONGEGROND zouden zijn.
Gezien de goede samenwerking tussen Open-VLD en (voor dit geval 3 van de 4) UF-raadsleden en het andermaal niet-stemmen door 1 CD&Ver, komen er 17 JA-stemmen en 16 NEEN-stemmen VOOR een positief advies en doorsturen naar de provincie.
Notulen gemeenteraad omtrent dit agendapunt (16 bladzijden)

Open-VLD negeert het resultaat van het openbaar onderzoek.
Voor Open-VLD zijn 29 bezwaarschriften met 549 handtekeningen, zowel van individuen/gezinnen als van verenigingen en negatieve adviezen van de gemeentelijke diensten wonen en ondernemen en cultuur/toerisme, het Agentschap Natuur en Bos, de gemeentelijke milieuraad en de gemeentelijke cultuurraad (die 130 verenigingen vertegenwoordigt) van geen tel.

Open-VLD zet zich exclusief in voor de bezitsdrang van 2 politieke vrienden en hun 4 honden, die met alle middelen een afgesloten domein van een 4tal hectaren willen realiseren.
Dit is zeker geen vriendjespolitiek.(?)

Budget voor natuur van 80.000 naar 0 euro
Overigens zorgde de tandem Open-VLD/UF eerder deze avond dat 2x 40.000 euro voor aankoop van bos uit de begroting/meerjarenplan in 2017 en 2018 diende geschrapt te worden. 'Die bossen lopen niet weg, staan er binnen 2 jaar nog'.

615 steunbetuigingen voor de aanvrager zijn er eigenlijk 0.

Luc Deleu schermt met 615 'steunbetuigingen', meer dan de 549 handtekeningen van de bezwaarschriften.
Deze steunbetuigingen zijn niet gebaseerd op de aanvraag en het openbaar onderzoek van voorjaar 2017, dateren van september-oktober 2016.
Waren deze steunbetuigers bij dit openbaar onderzoek niet meer bereid opnieuw hun handtekening te plaatsen, eens ze door hadden dat onderstaande motieven vals zijn? Analyse aanvraagdosssier 2017
Bij het vorig openbaar onderzoek najaar 2016 waren er ook tal van bezwaarschrijften en meer dan 500 handtekeningen. Een gelijkaardig aantal heeft voor het nieuwe openbaar onderzoek de moeite gedaan om OPNIEUW een bezwaar te onderschrijven.

Het ver te zoeken waarheidsgehalte van de motieven in deze steunbetuigingen
a- Huidig tracé is niet in overeenstemming met de atlas der buurtwegen
De waarheid: waar dit afwijkt is dit veroorzaakt door de (vorige) eigenaar (draadafsluiting) - plan in dossier geeft deel van werkelijke ligging foutief aan.

b- Voetweg 99 is grootste deel van het jaar praktisch onbegaanbaar, gezien gelegen in brongebied
De waarheid: perfect begaanbaar sinds in september 2016 verstopte greppel werd vrijgemaakt. 1 bron naast de voetweg met natuurlijke afvloeiing in greppel naast de voetweg.

c- Verlegging naar waar het droger is en een gedeelte midden door het bos kan gewandeld worden wat een meerwaarde geeft voor de wandelaars en het algemeen belang ten goede komt
Een moeras droger? In dossier 2017 staat dat het oude traject door bos loopt en het nieuwe niet. In het dossier 2016 stond net het omgekeerde. Agentschap Natuur en Bos stelde dat het behouden van het bestaand traject sowieso beter is voor de natuur dan het vrijmaken van een nieuw traject.

d- Het bos is vandaag op sterven na dood. Door de investeringen zal het bos worden geherwaardeerd in het algemeen belang. De verplaatsingen en zeer minieme afschaffing ondersteunen dit project perfect
Wat heeft het opruimen van enkele doden bomen en het aanplanten van enkele bomen in een bos 200m verwijderd van de voetwegen te maken met deze voetwegen?

e- Beken en greppels zullen zoals in het verleden worden proper gemaakt en naar de Steenvoordebeek worden geleid wat zowel fauna als flora ten goede zal komen
Wat heeft dit met voetwegen te maken?

f- Alle verbindingen blijven bewaard via nabij gelegen voetwegen en al deze voetwegen worden enkel en alleen voor recreatie gebruikt
Als de brug van de Ninoofsesteenweg over de ring wordt afgeschaft, blijven ook alle verbindingen tusen Dilbeek en Brussel bewaard.

g- De beleving door de herinrichting van het bos, gebaseerd op een goedgekeurd bosbeheerplan, zal een meerwaarde geven voor de omgeving en iedere individuele gebruiker (algemeen belang) en hiertegen weegt de afschaffing van voetweg 102 (90m) helemaal niet op.
Uit het dossier: 'de gebruiker van het pad zal op die manier ook kennis kunnen maken met de natuurlijke dynamiek van dood hout in zeer diverse vormen (zacht hout, hard hout, droog hout, vers hout, dun hout, dik hout)'. Dat lijkt geweldig, om zo iets te gunnen aan de gebruikers lijkt het afschaffen van voetweg 102 zeker verantwoord!?????????????????

Tja, en beetje (veel) onwaar en/of niets te maken hebbend met de ligging van deze voetwegen?