Schepdaal - Sint-Gertrudis-Pede - SPD61 - Molenbeekweg

Dor de weiden van de Doylijkstraat / ITT40 naar de Pedemolen
Sinds maart 2020 TIJDELIJK weer afgesloten. De gemeente heeft zich geëngageerd om overeenkomstig het Decreet Gemeentewegen een dossier op te starten voor een definitieve heropening van de verbinding SPD61/ITT40. Wegens Corona loopt alles enige vertraging op. voetweg
Mei 2019.

Dit mooie pad door de weide was jarenlang doodlopend aan de grens met Itterbeek, omdat ITT40 niet toegankelijk was (ingepalmd door aangelanden). Ter gelegenheid van het kunstenparcours 'De blik van Bruegel' (april-oktober 2019) werd de verbinding hersteld.

voetweg
December 2019. Achter het poortje het tijdelijk tracé (april-oktober 2019) voor de Blik van Bruegel over een private weide en private losweg.
voetweg
Mei 2010. Iets noordelijker, de officiële aansluiting SPD61/ITT40. Komende van de SPD61 (links achter de fotograaf) hier de beek over, en rechts langs de beek (niet toegankelijk).
voetweg
November 2019. voetweg
Mei 2010. voetweg
Maart 2019. voetweg
December 2019. voetweg
November 2019. Voor het kunstenparcours 'De blik van Bruegel' (april-oktober 2019) werd tijdelijk een 'kunst'brug aangelegd tussen de weide en de geboorteboomgaard. Werd weggehaald begin december 2019. voetweg
In december 2019 kon je door de weidepoort op het aloude officiëel tracé van deze voetweg. Maar vanaf maart 2020 op slot.