Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

01.Waarom een openbaar onderzoek omtrent de AFSCHAFFING VAN VOETWEG DIL102 en verlegging van DIL099
als het college van burgemeester en schepenen dit niet wenst, want in strijd met het algemeen belang.
In februari 2016 dienden de eigenaars van een villa, gelegen tussen voetwegen 102/99/100 in de Dilbeekse Ketelheide een aanvraag in tot verlegging van voetweg 99 en afschaffing van voetweg 102.
Zoals gebruikelijk bij zo'n aanvraag onderzoekt de gemeente eerst of het dossier volledig is, of de motivatie strookt met het algemeen belang en vraagt eventueel advies van gemeentelijke diensten, raden, aangelanden...

In 2007 werd een quasi identieke aanvraag ingediend die een storm van protest uitlokte: de toenmalige gemeenteraad gaf toch (met een lichte meerderheid) een positief advies, de provincie keurde de afschaffing en verlegging goed, maar deze beslissing werd in beroep vernietigd.
Alles over dit vorig dossier
.

Na een overlegvergadering in mei 2016, een plaatsbezoek, bezwaren van aangelanden en enkele negatieve adviezen, beslist het schepencollege midden juli het nieuwe dossier niet te agenderen op de gemeenteraad.
Als de gemeente immers beslist wél een openbaar onderzoek te organiseren (waartoe ze geenszins verplicht is, het initiatief ligt bij de gemeente niet bij een particulier!), moet ze motiveren waarom die verlegging/afschaffing nodig is, rekening houdend met het algemeen belang.