Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..

Activiteiten

Mee wandelen...
Eerstvolgende wandeling. Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...
Eerstvolgende vergadering.

Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.

Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.

Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.

Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

info@tragewegendilbeek.be

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Laatste wijzigingen aan de site.

Wij maken dankbaar gebruik van
 
en van Gmaps Pedometer
Snelle weg naar de openingspagina van Trage Wegen Dilbeek.


Trage wegen?

Wat zijn trage wegen?                                               Inventaris

Alle verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer: vroegere treinbeddingen of jaagpaden hebben we niet in Dilbeek, maar wel tal van kerkwegels, veldwegen, holle wegen, bospaden...
Aardeweg, graspad, grind- of tegelpad, met klinkers of in asfalt....
zolang ze maar niet door auto's gebruikt (kunnen) worden.
Fiets- en voetpaden langsheen een weg voor auto's, al dan niet gescheiden door een haag of grasberm, horen daar niet bij. Wél fiets- en voetpaden die een héél eigen traject volgen, zowel in een natuurlijke omgeving als in dorpskernen, wijken, verkavelingen...

Trage wegen - een begrip!

De term 'trage weg' is sinds de oprichting van vzw Trage Wegen in maart 2002 op korte tijd een begrip geworden in Vlaanderen. Overal groeperen leden van diverse verenigingen en puur geïnteresseerden zich om op lokaal of regionaal vlak deze wegen in de aandacht te brengen, te inventariseren, het gebruik te promoten, ...
Heel wat gemeentebesturen springen mee op de kar... Je valt tegenwoordig als gemeentebestuur uit de toon als je niet zorgt voor onderhoud van trage wegen, heropenen, naambordjes plaatsen, enz...
Na tientallen jaren waarin alleen maar paden en wegeltjes verdwenen, is er sinds een 5-tal jaar een omgekeerde beweging op gang gekomen.
Binnenkort ook in Dilbeek?

Trage wegen zijn een samenraapsel van:

1. De buurtwegen die voorkomen in de Atlas der Buurtwegen,
Er bestaat 1 atlas per (vroegere deel-)gemeente. De meeste zijn in het Frans opgesteld, maar de deelgemeente Dilbeek is een Nederlandstalige uitzondering. Er wordt op de kaarten in de atlas een onderscheid gemaakt tussen 'chemins' of wegen en 'sentiers' of paden / voetwegen.
Het grootste gedeelte van de 'sentiers' loopt over privaat terrein, maar de buurtweg is openbaar. Laat je dus zeker niet afschrikken door een aangelande die beweert 'Dat is hier privé!'. Hij/zij heeft gelijk (wat de grond betreft), maar jij hebt ook gelijk: zolang de buurtweg officieel bestaat heb je recht van doorgang!
Elke gemeente heeft een 3-letterige code, en elke buurtweg is genummerd.
Deze nummering zal je op deze site voortdurend tegenkomen. SUK17
= buurtweg of voetweg 17 in Sint-Ulriks-Kapelle, SMB12 = nr 12 in Sint-Martens-Bodegem.

De Atlas der Buurtwegen is online raadpleegbaar via het geoloket van de provincie Vlaams-Brabant, inclusief wijzigingen en afschaffingen.

2. Naast de officiële buurtwegen, zijn er ook verschillende trage wegen die onder een andere wetgeving vallen: wandelwegen in bossen (bosdecreet), in natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere spoorwegbeddingen/trambeddingen met eigen juridisch statuut.

3. Ten slotte zijn er trage wegen die spontaan gegroeid zijn door het gebruik en onder geen enkel juridisch statuut vallen. Vaak gaat het daarbij om spontaan gegroeide verbindingen tussen officiële buurtwegen. Trage wegen van de 2e en 3e soort, of waarvan we juiste nummering nog niet hebben (aanvullingen/wijzigingen in de Atlas der Buurtwegen zijn vaak moeilijk te achterhalen) krijgen een lettercode, vb. SUKAA.

Waarom trage wegen herwaarderen?

Deze zijn van belang

-voor recreatief gebruik:
wandel-, fiets- en ruiterpaden. Voor een stevige tocht, om te joggen of om 's avonds een rondje met de hond te lopen.

-als veilige verbinding
voor de zachte weggebruiker, op weg naar winkel, bib, bushalte, treinstation, school, speelkameraden....

-cultuurhistorisch.
Vele van deze wegen zijn honderden jaren oud. Een wandeling van Trage Wegen Dilbeek in september 2006 tussen Dilbeek-Savio en Sint-Ulriks-kapelle, liep voor meer dan 90% over wegen die ook al terug te vinden zijn op de Ferrariskaart van 1770! Het zijn historische verbindingen waarlangs de boeren met hun graan naar de molen gingen of met hun producten naar de markt, kerkwegels van het ene dorp naar het andere, om familie te bezoeken, naar de kermis te gaan, handel te drijven....

-voor natuurontwikkeling. Bermen van trage wegen, en zeker holle wegen, hebben een eigen specifieke biotoop, zij vormen ecologische verbindingen tussen verspreid liggen natuurgebieden, ...

10 trucs voor aangelanden om trage wegen te laten verdwijnen:

1. Parkeer je wagen pal op die trage weg.
2. Laat langs je eigendom op de trage weg wat takken, tuinafval, bouwafval... een tijdje liggen... om de weg een beetje te verstoppen.
3. Graaf een put op de trage weg, laat een hoop aarde ernaast een tijdje liggen.
    Of omgekeerd: een put op jouw terrein, de hoop aarde 'per ongeluk' een beetje (veel) op de trage weg.
4. Als je oprit naar je garage pal naast die trage weg ligt: als je een nieuwe oprit aanlegt, voorzie wat extra tegels of grint of asfalt,
    en integreer de trage weg in je oprit.
5. Plant een snelgroeiende struik pal naast de trage weg. Vergeet die struik te snoeien (zeker langs de kant van de trage weg).
6. Ben je eigenaar van een bosje NAAST een trage weg. Hang een bordje 'privaat - verboden toegang' .
    Zodanig dat je de indruk wekt dat ook die weg verboden toegang is.
7. Ben je landbouwer met akkers: ploeg de trage weg om.
8. Ben je landbouwer met weiden, met daartussen een trage weg: haal je oude omheining weg, zet een nieuwe omheining.
    Vergeet dat je 2 weiden had, en zet 1 omheining rond die éne nieuwe grote weide.
9. Zet 'per ongeluk' een poortje aan het begin van een trage weg.
10. Laat de trage weg door het gemeentebestuur 'tijdelijk' afsluiten om veiligheidsredenen:
     onzichtbare putten, gevaar voor vallende takken of dakpannen, ...
 

1 tip voor trage wegengebruikers:

Ken deze 10 bovenstaande trucs, en laat je er niet door afschrikken. Stap er door!                            Inventaris