Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..


Activiteiten

Mee wandelen...

Eerstvolgende wandeling.

Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...

Eerstvolgende vergadering.


Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.


Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.


Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.


Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Beter dan voorheen.

Dé pagina met het positieve nieuws over trage wegen in Dilbeek.2012

 

SPD83B in Sint-Gertrudis-Pede, tussen Kothemstraat en Eksterstraat alsmaar beter.

De boer ploegde in 2012 nog steeds te ver... voetweg is officiëel 1,65m breed......maar voetweg wordt intussen zo veel gebruikt door wandelaars, dat gewassen niet meer opschieten. En een paar maaibeurten door de gemeente hielpen ook.
In 2013 eindelijk een niet-meer-omgeploegd-graspad?

De SPD83B in foto's van enkele jaren geleden én in 2012.

Gemeente Dilbeek geeft de DIL033 een onderhoudsbeurt

Deze korte verbinding tussen Kraaienbroekstraat en Elegemstraat was jaren verwaarloosd, nooit gemaaid door de gemeente.In september september 2012 werd deze onder hangen genomen door de gemeente.
Een paar weken later ontvingen we al een enthousiaste mail van een jogster, die dit paadje ontdekt had, en er dankbaar gebruik van maakte voor aar rondje, 2 avonden per week... wat minder asfalt onder de voeten.
Fotos's van de DIL033 in 2012 en voordien.

SPD83A tussen Bullenbergstraat en Kouterstraat: onderdeel van Vierbekenwandeling én gemaaid door gemeente.

Hieronder de toestand in 2009. Sinds 2011 onderdeel van de bewegwijzerde Vierbekenwandeling. Boer ploegde in voorjaar 2012 nog te ver, .....

...maar dankzij het veel intensiever gebruik door wandelaars en mountainbibkers,
én maaibeurten door de gemeente sinds 2012, zag het pad er in september 2012 toch al aantrekkelijk uit, zij het nog te smal.
Zou de boer vanaf nu de 1,65m breedte respecteren?
De SPD83A in foto's van enkele jaren geleden én in 2012.

Broekbeekvallei: nieuwe paden en verfraaiing.

In november 2011 werd met de actie 'Pasar Boomt' een aanplanting van bomen gerealiseert tussen Broekstraat en Tuibouwlaan, en tevens een nieuw graspad geopend.

Het gedeelte van de DIL060 tussen Broekstraat en Ninoofsesteenweg, dat vroeger een schraal grasland was naast een kaarsrechte beek, wordt geleidelijkaan een boemen/plantenrijkdom met kronkelend graspad. Er kwam een houten brugje in 't midden, en ten zuiden van de Broekstraat een kronkelend paadje.
Dilbeek kreeg van de provincie Vlaams-Brabant een ‘Koesterster’, een symbolische onderscheiding voor projecten die de biodivesiteit bevorderen.

Ontdekking: DIL158. Na snoeien haag weer toegankelijk. Wat een vreemde locatie!

Wij van Trage Wegen Dilbeek dachten dat we alle Dilbeekse bestaande trage wegen kenden. Dankzij een tip van omwonende dit goed verscholend pad ontdekt.
Niet direct een 'natuurlijke' omgeving, maaer toch een groene doorsteek tussen Snikbergstraat en Ninoofsesteenweg.
De laatste 20 meter tot de Ninoofsesteenweg was nog amper begaanbaar door niet gesnoeide haag, maar dat werd verholpen.


Aan de overkant van de Ninoofsesteenweg kan je tussen 2 bedrijven via de ITTMER naar de Merelzanglaan, en verderop via de ITT31 naar het centrum van Itterbeek.


Niet gesnoeide hagen nu toch gesnoeid!

Een 6tal hagen langs voetwegen waren voor de zomer 2012 zodanig gegroeid en niet onderhouden - langs de kant van de voetweg - dat zowt 2/3e van de voetweg er mee was ingepalmd.
Het is de taak van de aangelanden om deze te snoeien, géén taak van de gemeente.
.Nadat Trage Wegen Dilbeek de desbetreffende voetwegen signaleerde aan de gemeente, kregen de aangelanden een brief van de gemeente met het verzoek hun haag te snoeien. Dit werd prima opgevolgd: bij 5 was dit enkele weken nadien al in orde, bij één kwam dit in orde na een 2e brief.


SPD58 aan voetbalterrein Pede: gemeente maait gras én mais.

Vertrekkendvan de Eksterstraat is de SPD58 altijd goed onderhouden, behalve de laatste 100m: grotendeels omgeploegd en bewerkt.


In juni 2012 heeft de gemeente dit gedeelte voor het eerst onderhouden: een maaibeurt op iets meer dan één meter breedte van zowel gras als mais tot aan de Kapelleveldstraat. Wandelaars maakten er meteen gebruik van!
Een kleine inspanning, maakt soms een wereld van verschil!
De SPD58 in foto's van enkele jaren geleden en in 2012.

24 april 2012: Raad van State verwerpt beroep: voetwegen DIL099 en DIL102 blijven!

Foto's van de DIL099 en DIL102
Na 5 jaar procedures wordt de aangelangde volledig in het ongelijk gesteld - voetwegen blijven!
Juni 2007 aanvraag tot verlegging-afschaffing - 50 bezwaarschriften en 1162 handtekeningen op 5 petities.
Oktober 2007: gemeente adviseert gunstig voor verlegging-afschaffing.
Maart 2008: provincie keurt verlegging-afschaffing goed.

Mei 2008: 36 beroepen tegen deze beslissing.
Ministerieel besluit van 3 augustus 2009: Vlaamse regering vernietigt beslissing van de provincie - voetwegen blijven.

1 oktober 2009: De aanvragers van de verlegging van voetweg DIL99 en afschaffing van voetweg DIL102 dienen een verzoekschrift in bij de Raad van State 'houdende vordering tot vernietiging' van het ministerieel besluit van 3 augustus 2009.
24 april 2012: vonnis van de Raad van State: de bezwaren worden verworpen. De voetwegen blijven! Alle details hierover.


April 2012: eerste deel van fietstraject langs GEN-spoorlijn geopend.

Ten noorden van de Ninoofsesteenweg hebben we wel een paar honderd meter graspad verloren,

Foto boven de oude brug langs de SPD49 en hiernaast de nieuwe fietsersbrug (sinds 2010) en nieuwe fietsroute (sinds april 2012), gefotografeerd op dezelfde plaats.


...maar we krijgen er enkele kilometers fietspad bij, van voor Wambeek tot aan de Ijsbergstraat, onder de Ninoofsesteenweg door.
De SPDBB langs de spoorweg in foto's, in 2012 en de jaren voordien

2011

 

ITT45 Herstel trage wegen-verbinding tussen Pedemolen en kerk van Sint-Anna-Pede stap dichterbij.
In theorie kan je quasi volledig langs trage wegen wandelen tussen beide toeristische attraktiepolen, evenwijdig met de Isabellastraat, Roomstraat en Rollestraat.
De combinatie van ITT45 en ITT39 tussen Ijsbergstraat en Kleinveldweg was onderbroken door het ontbreken van een brug over een greppel, het aanleggen van een overstromingsgebied door Aquafin gedeeltelijk over het tracé van de ITT45, en de GEN-werken aan het Pedeviaduct.

In december 2011 zaten de betrokken partijen (gemeente Dilbeek, Aquafin, Infrabel, Trage Wegen Dilbeek) samen. Verdere uitwerking in 2012 van het herstel van deze verbinding, met een verlegging langs de noordrand van het overstromingsgebied (waar Natuurpunt, met steun van de gemeente, 3ha aankocht).
Voorlopig is een doorgang voor wandelaars mogelijk via een officieus tracé zuidelijk ervan, dankzij een eenvoudige houten brug over de beek.
Of als je noordelijk over de greppel raakt, kan je langs de noordzijde om het overstromingsgebied heen (nog geen duidelijk pad). ITT45.

December 2011.

Dossier in 2012 weinig opgeschoten.
In 2013 eindelijk de finale sprong vooruit?

Januari 2013.

SPD83B langzaam maar zeker beter toegankelijk.


De SPD83B vormt een noord-zuid-verbinding tussen Kothemstraat en Eksterstraat in Sint-Gertrudis-Pede.
Niet onderhouden, gedeeltelijk omgeploegd....
Kreeg in oktober 2011 een eerste maaibeurt.

Eind november had de boer weer te ver geploegd, maar als er genoeg wandelaars en mountainbikers doorkomen, komt er wel een spoor.
Beter in 2012?

November 2011.

30 naamborden langs Trage Wegen

Een samenwerking tussen Trage Wegen Dilbeek, de Milieuraad en de gemeente Dilbeek resulteerde in het plaatsen van 30 trage wegen-borden langs een 15-tal onopvallende en/of heropende voetwegen.
een betere zichtbaarheid = meer gebruik = minder onderhoud nodig.
Werden plechtig ingehuldigd tijdens de Dag van de Trage Weg op ZZ oktober 2011.


Waar staan ze? Locatie en foto van elk bord.

Oktober 2011.

Wandelfolder Vierbekenwandeling en Groene Haltewandelbrochure


In september verscheen de langverwachte wandelfolder van de al eerder bewegwijzerde Vierbekenwandeling. De wandeling zelf was tijdelijk verlegd voor de GEN-werken, maar kreeg zijn oorspronkelijk tracé terug. Alle wandelfolders.

In oktober verscheen een wandelbrochure van 24 bladzijden, nr. 31 in de serie Groene Haltewandelingen.
Een wandeling van 22,5 km tussen de treinhaltes van Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem en Asse. Op te splitsen in 2 wandelingen van 10,5km en 12,5 km.
Overwegend langs onverharde trage wegen.

Een samenwerking tussen Trage Wegen vzw, Trage Wegen Dilbeek en TreinTramBus

Te koop voor 1,50 euro via www.groenehalte.be
en in het treinstation van Dilbeek
(ma-vr voormiddag).


Ook op de uitstekende wandelsite
Wandelen.ssr , met een 60tal avontuurlijke wandelingen in België, werd een wandelfolder gepubliceerd 'Bruegel achterna in de Pedevallei' - een tocht van 21km, die wandelaars van overal in Vlaanderen naar de mooie westrand van Brussel brengt.

Verlegging SMB75 : nieuwe verbinding tussen 2 voorheen doodlopende trage wegen.
De SMB14 was een voorheen doodlopende grasweg, eindigend aan een weide, kort voor de gemeentegrens Sint-Martens-Bodegem / Schepdaal.
De Schepdaalse SPD26 liep van de Kraanstraat langs een beek, en stopte ook aan een weide.
De SMB50 en SMB75 waren ingepalmd door een tuinbouwbedrijf.

In overleg tussen de eigenaars, de gemeente en Trage Wegen Dilbeek werd een winwin-situatie gecreëerd:
verlegging van de SMB75 langs de perceelsgrens, verbinding makend tussen de 2 voorheen doodlopende veldwegen: 550m nieuw natuurrijk wandelplezier langs velden, weiden, beek, bos, poel...

Alles over deze nieuwe SMB75.

Ontdek deze nieuwe trage weg met deze wandelfiche print en op stap (5,4km).

Juni 2011.SPD56B onderdeel van Dilbeek op WandelDe SPD56B vormt een mooie oost-westverbinding in Sint-Gertrudis-Pede:
in combinatie met de SPD58 en SPD48A ten oosten en de SPD90 en SPD55B een autovrije natuurrijke verbinding, evenwijdig met de Isabellestraat - Kothemstraat.

Oostelijk gedeelte is prima onderhouden graspad.

Westelijk stuk heeft een té onopvallend begin aan de Kapelleveldstraat (parking voetbal)

Wordt verderop gedeeltelijk door landbouwer omgeploegd.

Is intussen al voldoende gebruikt bij begeleide wandelingen én herontdekt door individuele wandelaars, dat de officiële 1,65m kort na het zaaien een feit zijn.
De doortocht van enkele honderden wandelaars tijdens Dilbeek op Wandel in mei en oktober 2011 helpen zeker om deze voetweg beter in orde te krijgen.

Beter zou natuurlijk zijn een effen graspad van 1,65m breed, dat niet meer omgeploegd wordt.Mei 2011.


SPD73: 2 uur handenarbeid van 4 vrijwilligers volstaan om 50 meter voetweg te effenen.
 De SPD73 wordt, na meerdere jaren afgesloten te zijn en een gedeeltelijke verlegging, sinds najaar 2009 regelmatig gemaaid door de gemeente.
In het midden was er nog een strook van een 40tal meter die erg scheef lag.

Ondanks herhaalde beloftes, kwam de gemeente maar niet in aktie. Geen tijd, onbereikbaar met machines, er is iets tussengekomen...

Begin april 2011 bewezen 4 vrijwilligers van Trage Wegen Dilbeek dat 2 uur werken met een schop volstaan om een voetweg te effenen.

Deze verbinding tussen Wijngaardstraat en Bullenbergstraat, de enige onverharde oost-west-verbinding in dat gebied, is nu over heel het trajekt goed begaanbaar. Maak er gebruik van!

SPD73


April 2011.

Nieuw graspad tussen Stationsstraat en de Wolfsputten.
Het natuurgebied De Wolfsputten breidt uit met graslanden (= vanaf midden april bloemenzeeën).
Sinds eind 2010 kan je van aan de Stationsstraat, net ten zuiden van de Saviowijken de beek, een pad volgen dat na een bocht van 120° aansluiting geeft op de andere paden van de Wolfsputten.

Alles over de DIL097.


April 2011.


Op de kaart hieronder zie je in lichtgroen de trage wegen die tussen 2006 en 2010 verbeterd zijn, in blauw verbeterd in 2011:
-Een pad dat na jaren verwaarlozing weer eens een onderhoudsbeurt krijgt.
-Een (nieuw) bordje dat een onopvallend paadje duidelijk aanwijst.
-Een onterecht afgesloten voetweg die weer opengaat.
-enz...
Klik op het pad om er meer over te lezen. Onder de kaart volgt een chronologische weergave van de verbeteringen in 2006-2010.Trage Wegen Dilbeek beter dan voorheen
weergeven op een grotere Google Maps-kaart. Dan krijg je links tevens de basisinfo over elk van deze trage wegen.
2010

 

SUK17 ten noorden van de Vallenbos terug degelijk toegankelijk.De SUK17 volgt een mooi tracé ten noorden van de Vallenbos.

Jaren niet onderhouden door gemeente, ondanks veel aandringen.
Toch meer en meer gebruikt voorbije jaren.
Vrijwilligers van Trage Wegen Dilbeek kwamen zelf jaarlijks met snoeischaar de meest overhangende takken wegsnoeien.

In oktober 2010 zorgde de gemeente voor het grotere werk: verwijderen van grote struiken/takken en braamstruiken op het tracé, maaien ondergrond, ...

Trage Wegen Dilbeek zorgde op de Dag van de Trage Weg voor nog verder verwijderen van onkruid op het tracé, zodat wandelaars niet op het veld zouden lopen.November 2010.

SUK23C na 5 jaar actie terug open.De SUK23C was in 2005 onderdeel van de bewegwijzerde Hoppewandeling

Toen groef een aangelande een greppel in de bedding en sloot de toegang af met een houten poort.
Na 5 jaar actie werd de poort verwijderd, greppel gedicht en was de voetweg weer toegankelijk.November 2010.

2009

 

SPD73 verlegd en weer toegankelijk.De SPD73 was meerdere jaren afgesloten wegens 'gevaar voor wandelaars voor vallende dakpannen/stenen van een aanpalend huis'.
Niet het echte argument...

Na jarenlang strijd werd in 2009 eerst een verlegging te velde geraliseerd, nadien een aanvraag tot verlegging ingediend en goedgekeurd. Tevens werd het bouwvallig huis afgebroken en zorgde de gemeente in het najaar voor een eerste onderhoudsbeurt.


Oktober 2009.

Onderhoudsbeurt SPD43B en onderdeel van Vierbekenwandeling.

De SPD43B, een mooie verbinding tussen Jan De Trochstraat en SPD27, was jarenlang verwaarloosd. Veld te ver omgeploegd, onkruid langs de beek, overstekende takken en struikgewas aan bosje verderop...

Sinds voorjaar 2009 maakt deze trage weg deel uit de de bewegwijzerde Vierbekenwandeling.

Landbouwer beloofde het tracé van de voetweg te respecteren, door iets minder ver te ploegen.
Mina-werkers van Econet Vlaams-Brabant zorgden voor een 1e onderhoudsbeurt.
Maak er gebruik van!


Juni 2009.

2e gedeelte van voetweg 116 in Dilbeek terug open (Broekstraat/Tuinbouwlaan).

Na een 1e gedeelte in voorjaar 2008, werd in lente 2009 het 2e gedeelte van deze DIL116 tussen Broekstraat en Tuinbouwlaan vrijgemaakt.

Tijdens de lentewandeling van Trage Wegen Dilbeek werd er dankbaar van gebruik gemaakt.
Ook de deelnemers aan de 10, 17 en 21 kilometer van Dilbeek op wandel konden er in mei en oktober 2009 mee kennismaken.

April 2009.

2008

 

Voetwegen SMB21B en SUK35A weer prima oost-west-verbinding op de rand van Kapelle en Bodegem.
Deze landschappelijk heel mooie verbindinding tussen de Oosthoekstraat (Sint-Martens-Bodegem) en de Zavelstraat (Sint-Ulriks-Kapelle) kende meerdere hinderpalen, waardoor een groot gedeelte nog amper toegankelijk was: deels door landbouwers ingepalmd, een poortje en draad over het pad gespannen, onkruid, jarenlang niet gemaaid...
Sinds mei 2008 weer in prima staat.
Korte tijd nadien was duidelijk dat reeds vele wandelaars deze 1km lange trage weg herontdekt hadden.

SMB21B SUK35A

 

November 2008.

Gedeelte van voetweg 116 in Dilbeek terug open (Broekstraat/Tuinbouwlaan).
Na de aanleg van de Tuinbouwlaan werd het pad achter die nieuwe verkaveling niet meer onderhouden. Jarenlang niet meer gesnoeide takken, gedumpt tuinafval, ...
Een gedeelte van dit pad tussen Broekstraat en Tuinbouwlaan werd in het voorjaar 2008 weer toegankelijk gemaakt, in opdracht van de gemeente via Mina-werkers van Econet Vlaams-Brabant.
De afdeling Milieu en Natuur van de Vlaamse Overheid voorziet subsidies voor o.a. heropenen en inrichten van voetwegen.

Meer over de DIL116.

 

Juli 2008.

2007

 

Voetweg 34 in Groot-Bijgaarden (Rodenberg) terug openDeze weg was reeds minstens 10 jaar ontoegankelijk, ingepalmd door een weide.
Ingevolge een gerechtelijk vonnis in augustus 2007 diende deze voetweg binnen de maand in zijn oorspronkelijke toestand hersteld te worden, dwz. een eerste zuidelijk gedeelte op 3,50m breedte, het noordelijk gedeelte 1,65m breed. Wat correct werd uitgevoerd - daarmee terug toegankelijk sinds september 2007.
Ontdek deze voetweg.


September 2007

Voetwegen DIL099 en DIL102 na 14 maanden afsluiting terug heropend.De DIL099 en DIL102 werden begin april 2006 afgesloten 'wegens gevaarlijke onzichtbare putten'. Na een jaar protesteren werden deze in juni 2007 terug opengesteld.
Er volgde nog een woelige periode wegens aanvraag tot afschaffing/verlegging, goedkeuring van deze afschaffing/verlegging door de provincie, beroep hiertegen, vernietiging door de Vlaamse regering,... en aangelande trok zelfs naar de Raad van State. Maar de voetwegen bleven open.Juni 2007

Voetweg 44 in Sint-Martens-Bodegem
kreeg flinke onderhoudsbeurtDeze voetweg tussen de Sint-Martinus- en Ternatstraat, was nog moeilijk toegankelijk. Gekneld tussen velden en een verhoogde berm, waar de struiken al jaren niet gesnoeid waren. Ter gelegenheid van Dilbeek op Wandel werd het tracé weer vrij gemaakt van struiken en onkruid.
Ontdek deze voetweg.Mei 2007

2006

 

Voetweg 64 in Sint-Martens-Bodegem (grens Dilbeek)
na jaren opnieuw gemaaid.Deze voetweg tussen Kattestraat en Langeveldstraat was niet meer onverhouden: hoog opschietend gras, onkruid, ... Kreeg in 2006 voor het eerst opnieuw een maaibeurt
Ontdek deze voetweg.September 2006