Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..


Activiteiten

Mee wandelen...

Eerstvolgende wandeling.

Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...

Eerstvolgende vergadering.


Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.


Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen én kaarten.


Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.


Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

...en elders


Dilbeekse buurgemeenten

Asse
Uitgebreid netwerk van trage wegen, een gemeente die goede inspanningen levert voor onderhoud, heropenen van trage wegen, desnoods met bulldozer, 9 bewegwijzerde wandepaden, topografische kaart schaal 1/15.000e (uitgave 2007), met alle wandelpaden in 't rood en alle andere trage wegen in 't groen (te koop voor 5 euro in het gemeentehuis - 9 euro voor kaart + alle wandelfolders met beschrijving en foto's).
In 2010 werden 30 naamborden geplaatst, in 2011 een nieuwe serie borden. Nog een 8-tal te heropenen trage wegen staan op het verlanglijstje. Info over trage wegenwerking in Asse
Ternat
Van armoe troef (<2007) via enkele voetwegen heropend en duidelijk aangeduid met naamborden (2007)
tot pilootproject opmaak trage wegennetwerk (start mei 2010). Meer info en foto's.

Neerpede.
Het landelijke Anderlecht, grenzend aan Dilbeek. In 2006 werden 85km wandel- en fietsroutes bewegwijzerd. Verschillende trage wegen die niet meer voorkwamen op de laatste IGN-stafkaart, kregen een flinke onderhoudsbeurt en nodigen nu uit om gebruikt te worden.
Wandelkaartfolder1 (pdf 3mb) Wandelkaartfolder2 (pdf 3mb). Website Neerpede blijft

Brussel - Groene Wandeling
Een wandel- en fietsroute van meer dan 60km binnen de grenzen van het Brussels gewest - een verbinding tussen en door parken, bossen groene ruimten, langs zo veel mogelijk trage wegen (waarvan een aantal speciaal werden aangelegd hiervoor). Bewegwijzerd. Waar nodig is er apart traject voor fietsers en wandelaars. Detailinfo, interactieve kaart, ..
Wandelnetwerk Pajottenland.
Nadat in een 1e fase een wandelknooppuntensysteem werd ontwikkeld in Lennik, volgde in 2010 Gooik, Pepingen en het gedeelte van Roosdaal ten zuiden van de Ninoofse steenweg. 40% onverhard (vooral het zuidelijk gedeelte heeft veel verharde gedeelten). Kaart op waterbestendig papier 6 euro

Elders in Vlaams-Brabant

Trage wegenwerkgroepen zijn actief in talrijke gemeenten - info hieronder is beperkt tot gemeenten waar ook een trage wegenkaart of gelijkaardige info beschikbaar is of trage wegenborden staan.

Kortenberg.
Het gemeentebestuur van Kortenberg gaf in 2006 een gemeenteplan uit, met aanduiding van alle voet- en buurtwegen mét hun nummer volgens de Atlas der Buurtwegen. (Hier te downloaden). Alle kregen ter plaatse een naambordje.

Kampenhout.
Alle trage wegen kregen in 2007 een trage wegen-bord (zelfde als in Dilbeek), trage wegenkaart te koop bij de gemeente voor 1 euro.

Wandelnetwerk Zuid-Dijleland.
300km wandelplezier tussen Tervuren, Overijse, Leuven en Meerdaalwoud. Groot gebied, grote kaart en 70% onverhard. Kaart op waterbestendig papier 6 euro

Waals-Brabant

Lasne, een der rijkste gemeenten van België, heeft een netwerk van veel gebruikte en vaak onverharde trage wegen, dankzij:
-houten naamborden langs alle trage wegen
-210 km bewegwijzerde wandelingen = 27 wandelpaden
-een kaart, op basis van NGI-stafkaart 1/10.000e, die al deze trage wegen en wandelpaden weergeeft (7,50 euro). Ook te leen in de Dilbeekse bib.
-tourniquets, klaphekjes, poortjes, ... die je door weiden leiden.


Villers-la-Ville
heeft heel wat naambordjes en trage wegenwegwijzers geplaatst. Er zijn enkele grote privé-bossen, waar wél publieke paden doorlopen. Absolute rust en wondermooie natuur. Een NGIwandelkaart met 14 wandelingen = 93 km kost 5 euro.Villers.be/wandelingen

Chaumont-Gistoux
is een prachtige, sterk golvende gemeente in Waals-Brabant.
De 'Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux heeft een uitgebreid netwerk van wandelingen langs overwegend onverharde wegen en paden bewegwijzerd. Hier is het heerlijk wandelen! 
2 brochures (84 + 112 pagina's) geven plan en beschrijving van in totaal 30 wandelingen.
Op hun site vind je tevens per deelgemeente een kaart met alle trage wegen en plaats van naamborden + lijst waar deze naamborden staan en naam van het 'sentier'.


Perwez
is deels 'getroffen' door een ruilverkaveling. Ander gedeelte heeft een serie mooie trage wegen, die door een trage wegen-werkgroep al 10jaar in de belangstelling worden gebracht. Serie wandelingen met beschrijving, plan, aanduiding van voetwegennummers.

Oost-Vlaanderen

Merelbeke gaf in 2006 een tragewegenkaart uit van de deelgemeenten Bottelare en Munte (voorkant plan en uitleg, achterkant foto en beschrijving van elke trage weg). Plaatste tevens voetwegenborden langs 49 Trage wegen.
trage wegen kaart en GPSwandeling van 11km langs een aantal van deze trage wegen.

Zomergem: naamborden langs voetwegen sinds 2005. Lijst met beschrijving en foto's.

Wetteren:
In april 2011 verscheen de 3e uitgave van de Wetterense trage wegenkaart. (1e uitgave 2005, 2e in 2007).

Op de kaart staan alle trage wegen aangeduid zoals ze voorkomen in de Atlas der buurtwege. Bevat tevens alle toeristische wandelpaden en 5 nieuwe wandellussen, alle handig gemarkeerd met een nummertje + ruiterroute + raster met UTM-coördinaten om deze kaart te gebruiken met je GPS op stap. Tevens werden aanvullend op de bestaande naamborden 44 nieuwe naamborden van trage wegen geplaatst. Kaart te koop - 3 euro bij de gemeente.

Vlaamse Ardennen - 2 wandelknooppuntennetwerken!
Milieurfront Omer Wattez was de pionier om zich in te zetten voor de herwaardering en heropening van trage wegen in de Vlaamse Ardennen. Heel wat vergeten / niet of nog amper toegankelijke trage wegen werd nieuw leven ingeblazen. In samenwerking met o.a. Kaartenspeciaalzaak Atlas & Zanzibar werd een Tragewegenknooppuntenkaart uitgeven (achtergrond = stafkaart). Middelen om dit ook te velde te bewegwijzeren ontbraken.
Tot de provincie Oost-Vlaanderen het voorbeeld van West-Vlaanderen (5 wandenetwerken) volgde, en een eerste Oost-Vlaamse Wandelnetwerk met knooppunten bewegwijzerde: Wandelnetwerk Vlaamse Getuigenheuvels. De kaart daarvan is minder van kwaliteit (te klein), de nummering stemt deels wél, deels niet overeen met de Omer Wattez-kaart, netwerk is minder fijnmazig... Kortom, nogal verwarrend. Maar de Vlaamse Ardennen zijn een wandelparadijs!Links....

Trage wegen vzw

heeft tot doel het behoud, de aanleg, het herstel en de multifunctionele ontwikkeling van trage wegen zoals onder meer veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, landwegen, voormalige treinbeddingen,…
Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief,
Neem zeker een kijkje in de webbbibliotheek voor alle info i.v.m. reglementering, inventarisatie, actie voeren...
Organiseert elk jaar in oktober de Dag van de Trage Weg, waar een 60-tal gemeenten aan deel nemen.

Sentiers.be
Waalse tegenhanger van Trage wegen vzw.

Trekkersgroep Schampavie
heeft als motto 'Liever slijk dan beton'.
Dag- en weekendtochten, waarbij tussen 15 en 28km per dag gestapt wordt of tussen 50 en 100km gefietst.
deelnemers komen uit alle Vlaamse provincies.
Vurige voorstanders van het behoud van onverharde voetwegen.

De Ronsers
is een trekkersgroep, met gelijkaardige activiteiten als Schampavie.

Op wandelen.ssr vind je meer dan 60 wandelingen (trajectbeschrijving +plannetje) over overwegend onverharde trage wegen in heel België, tussen 12 en 23km lang. Ook Dilbeek komt aan bod in de wandeling 'Bruegel achterna in de Pedevallei'.

Natuurpunt
beheert meer dan 500 natuurgebieden in Vlaanderen.
Heropent in en rond haar natuurgebieden veel paadjes en maakt nieuwe paden bij.
Want... natuur is er voor iedereen!

Atlas der Buurtwegen Vlaams-Brabant
Alle kaarten uit de gemeentelijke Atlassen der Buurtwegen online raadpleegbaar, inclusief afschaffingen, verleggingen...

Provincie Vlaams-Brabant over buurtwegen.
Brochure 36blz over buurtwegen (uitgave 2010) wetgeving, onderhoud, verleggingen,afschaffingen, ...
Provinciaal politiereglement buurtwegen 2009
Toelichting bij dit politiereglement.


NGI stafkaarten
Sinds najaar 2011 zijn de stafkaarten tot schaal 1/10.000e online raadpleegbaar.

OpenStreetMap
Online kaarten waar iedereen kan aan meewerken. Kwaliteit verschilt van gemeente tot gemeente. Dilbeek is redelijk volledig wat trage wegen betreft.

Google Maps.
Gedetailleerde luchtfoto's - zie de toestand van de trage wegen van uit de lucht.
Met de 'street view' functie kan je 'wandelen door de straten en in detail zien hoe de trage wegen er op uitmonden.

Bing Maps
Een concurrent van Google Maps.
Met de 'birds eye'-functie zie je vanuit de lucht méér details dan op de google-luchtfoto's énkanje een gebouw, voetweg, ... vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken. Maar beschikbaar voor een beperkte gebieden, Dilbeek is er bij.

Afstandmeten.nl
Maakt gebruik van Google Maps en OpenStreetMaps.
Heel handig om wandel- en fietstochten uit te stippelen, met exacte afstand-berekening. Mits een (gratis) account kan je de routes overzichtelijk bewaren. Heel uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.
Routs opslaan op GPS mogelijk.
De Trage Wegen Dilbeek-wandelingen maken hiervan gebruik

Gelijkaardige toepassingen zijn
Gmap-pedometer en
Gpsies.com en Routeyou